Zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miechów „.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa napowietrznej linii energetycznej w zakresie podwieszenia opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Przesławice, Dziewięcioły i Bukowska Wola, gdzie zakres robót obejmował montaż oświetlenia drogowego typu-LED wraz z wysięgnikami.

W miejscowości Kamieńczyce prace obejmowały budowę linii napowietrznej wzdłuż drogi powiatowej „Miechów – Rzeżuśnia – Gołcza” i montaż opraw typu LED wraz z wysięgnikami.

Zadania współfinansowane były z funduszu sołeckiego, o przeznaczeniu którego zadecydowali mieszkańcy poszczególnych miejscowości podczas zebrań wiejskich. Łączna wartość inwestycji wyniosła 128 153,70 zł.

Wykonawcą była firma „Elektrotech” z Sancygniowa.

Rozbudowa oświetlenia drogowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców sołectw. Ponadto przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.