Poszukując rozwiązań do Małopolskiego Planu Działania na rzecz rozwoju innowacji na terenach wiejskich FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Gmina i Miasto Miechów zapraszają na warsztat lokalny na terenie powiatu miechowskiego pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”

Cel:

  • Poszukiwanie propozycji rozwiązań dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym w kontekście gospodarczym i społecznym (zwiększenia innowacyjności i liczby innowacji na terenach wiejskich małopolski)

Dlaczego ten temat – warsztat:

  • Innowacje dotyczą nie tylko miast / metropolii!
  • Tereny wiejskie posiadają zasoby dla rozwoju innowacji – mieszkańcy, dziedzictwo.

CZY na pewno?

  • Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej – nie tylko w odniesieniu do technologii!
  • Innowacje tworzą ludzie i wynikają one z ich życia – potrzeby zmian, traktowanych jako „ulepszenia”. Innowacje mają ostatecznie modernizować wszelkie aspekty życia, w tym pracy.

JAK rozumieć innowacyjność w kontekście terenów wiejskich?

  • Wieś ma odmienne bariery w rozwoju (dla innowacji), potrzebne jest odmienne podejście!
  • Tereny wiejskie, dla uruchomienia ich potencjału rozwojowego, potrzebują odmiennego podejścia dla rozwoju innowacji, gdyż mają inne bariery dla ich rozwoju niż w miastach.

JAKIE bariery/ problemy wymagają przełamania?

  • Małopolska wieś jest zróżnicowana – potrzebuje różnych rozwiązań!
  • Na terenach wiejskich jest wciąż ogromny i zróżnicowany potencjał rozwojowy (są obszary małopolski gdzie dominuje wciąż rolnictwo, jednak większość z niech rozwija się w innych kierunkach (np. turystyka, przemysł).

JAK rozwijać innowacje na małopolskiej wsi – jak rozwijać małopolską wieś?

  • W poszukiwaniu odpowiedzi zapraszamy Państwa na ten warsztat!

Dla kogo:

Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność za rozwój innowacji na terenach wiejskich, spoczywa nie tylko po stronie władz regionalnych ale samorządu lokalnego–dlatego potrzebujemy włączenia się w dyskusję kluczowych aktorów dialogu–mieszkańców tych obszarów (przedsiębiorcy, samorząd lokalny, organizacje).

Zgłoszenia i informacje:

ratio@mistia.org.pl, tel. 12 633 51 54, http://www.beta.mistia.org.pl/projekty/ratio/

Lidia Klimas – koordynator projektu, Maria Piękoś-Konopnicka – specjalista ds. animacji spotkań i komunikacji.

Data: 27 listopada 2017 r.

Godz.: 12.00 – 15.00 (ok. 3 godz.)

Miejsce: ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie –
budynek urzędu Gminy i Miasta Miechów.