Listopadowa sesja Rady Gminy Kozłów
Listopadowa sesja Rady Gminy Kozłów

Wiele dobrych i istotnych informacji dla radnych, sołtysów, a za ich pośrednictwem dla mieszkańców, ma do przekazania wójt gminy Kozłów – Jan Zbigniew Basa. Streścił je pokrótce w swoim sprawozdaniu z działalności, który przedstawił na wtorkowej sesji 21 listopada 2017 r.

Być może już w 2019 roku ruszy na terenie gminy program usuwania azbestu. Pomimo, iż kozłowski samorząd zakwalifikował się do programu z 40. miejsca, to pod względem wysokości dofinansowania jest na czołowej pozycji, bowiem udało się pozyskać dotacje na poziomie ponad 5 mln zł. Inne samorządy zyskały 1 do 1,5 mln zł

Stacja w Kozłowie będzie przebudowana

Stacja kolejowa w Kozłowie zostanie przebudowana. Najważniejszą w tym informacją dla mieszkańców jest fakt, iż przewidziano podziemne przejście, dzięki któremu nie będzie już potrzeby narażania swojego zdrowia, czy życia poprzez przechodzenie z peronu na peron przez torowiska lub po budzącej lęk wysokości kładce. Koszt całej inwestycji szacowany jest na  około 14 mln.

– To nie są tylko rozmowy, plany, to są fakty – mówił dobitnie na sesji wójt. Na powyższy cel zabezpieczone są już środki.

Środowiskowy Dom Samopomocy ruszy 18 grudnia

Według informacji gospodarza gminy Kozłów, już 18 grudnia bieżącego roku w budynku po szkole podstawowej w Kępiu ruszy Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka dzienna będzie dysponować miejscami dla 20 osób.

Szansa na remont drogi powiatowej Kępie – Kozłów

Władze gminy kozłów i powiatu miechowskiego prowadzą zaawansowane rozmowy na temat wspólnej modernizacji drogi powiatowej od Kępia do wiaduktu w Kozłowie. Wójt Basa ocenia szanse na realizację zadania na poziomie 90%.

Podatki bez zmian

Podczas sesji Rada Gminy uchwaliła podatki lokalne na 2018 rok. Na wniosek Jana Zbigniewa Basy, zostały one utrzymane na obecnym poziomie.  Wójt stwierdził, iż po analizie finansów, uda się sfinalizować przewidziane do realizacji zadania przy stawkach obowiązujących dotychczas.

Krzysztof Capiga