Służba Ojczyźnie jest moim prawem – projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

0
1297

Rok 2017 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej – rokiem generała Józefa Hallera. W związku z tym, Szkoła Podstawowa im. SBSK-Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli przystąpiła do projektu, organizowanego przez Fundację „Bo Warto”, pt. „SŁUŻBA OJCZYŹNIE JEST MOIM PRAWEM – za przykładem generała Józefa Hallera”. Organizatorami konkursu „Tydzień z generałem Józefem Hallerem” została szkolna drużyna harcerska – 12 Drużyna harcerska im. Emilii Plater wraz z opiekunkami. 

Uczniowie zostali zapoznani  z historią „Błękitnej Armii” i  życiorysem gen. Józefa Hallera, wspólnie czytali pamiętniki gen. Hallera, uczestniczyli w warsztatach plastycznych, konkursie recytatorskim Poezji Patriotycznej oraz konkursach wiedzowych. Podsumowanie tygodniowych wydarzeń odbyło się podczas uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość tą zaszczycili swoją obecnością: zastępca Burmistrza Gminy Miechów Andrzej Banaśkiewicz, świadek historii lat wojennych Ziemi Miechowskiej, pan Stefan Czekaj, który  jako mieszkaniec Kaliny Rędziny przeżył okupacje niemiecką, historyk związany z ziemią miechowską  Stanisław Piwowarski oraz rodzice.

Z tej okazji uczniowie klasy V i VI  przygotowali montaż słowno-muzyczny. Uczniowie recytowali wiersze związane z walką o niepodległość Polski. Przybliżyli historię naszej ojczyzny od zaborów aż do 1918 roku, nacisk kładąc na udział generała Hallera w tych ważnych wydarzeniach. Wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne: ” Marsz Pierwszej Brygady”, „Szara Piechota”, „Pierwsza Kadrowa”, „Wojenko, wojenko”, „Biały Krzyż”. Uczennica odegrała na klarnecie utwór „Rota”. Harcerze zapalili znicz pod białym, brzozowym krzyżem, który symbolizował mogiłę ofiar poległych, walcząc o wolną Polskę.

Następnie nagrodzono laureatów konkursów: plastycznego oraz recytatorskiego. Wręczono dyplomy oraz nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie recytatorskim zaprezentował swoją interpretację wiersza Artura Oppmana pt.” Do Jenerała Hallera”. Następnie zorganizowano pokaz prac plastycznych, stworzonych przez uczniów podczas warsztatów. Nagrodzeni uczniowie prezentowali swoje dzieła.

Po części oficjalnej odbyła się wielka lekcja historii z udziałem zaproszonych gości oraz pana Stefana Czekaja, który opowiadał o swoich przeżyciach związanych z II wojną światową. Pan Stefan przyjechał do uczniów aż ze Śląska. Mieszkał w sąsiedniej wsi, Kalinie Rędziny. Był małym chłopcem, a musiał zmierzyć się z trudami okupacji niemieckiej. Opowiadał, jak przetrwał odwrót armii niemieckiej ze Wschodu. Mówił o walkach wojsk rosyjskich i niemieckich w Jego rodzinnej wsi. Podkreślał, że podczas tego starcia zginęło kilkunastu żołnierzy wojsk niemieckich i rosyjskich, a spośród mieszkańców Kaliny Rędziny przeżyli wszyscy, co było wyjątkowym szczęściem. Mówił młodzieży, jak wielkie zło niesie ze sobą wojna. Nawoływał, aby uczniowie dbali o swoją ojczyznę i aby cieszyli się z tego, że mogą żyć w wolnej Polsce.