Święto Odzyskania Niepodległości i Patrona Szkoły w Książu Wielkim

0
1716

Jak myśl sprzed lat
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma

Dzień 10 listopada 2017 r. upłynął w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim pod znakiem podwójnego święta. Szkoła obchodziła Narodowe Święto Niepodległości oraz święto patrona szkoły podpułkownika Juliana Malinowskiego – wielkiego patrioty, zasłużonego obywatela i wychowawcy młodzieży.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 w kościele św. Wojciecha w Książu Wielkim Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, w której wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele oraz okoliczni mieszkańcy. Następnie odbył się przemarsz ze sztandarami ulicami Książa Wielkiego. Pamięć poległych za Ojczyznę uczczono, składając wieńce pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej. Pochód zatrzymał się także pod tablicą pamiątkową poświęconą podpułkownikowi Julianowi Malinowskiemu. Tutaj młodzież oddała hołd patronowi symboliczną wiązanką biało-czerwonych kwiatów. Swój wieniec złożyło również Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej.

Na uroczystym apelu zorganizowanym w auli ZSP w Książu Wielkim pojawili się
m. in.: wójt Marek Szopa, przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma, przewodniczący komisji oświaty Marek Płonczyński, dyrektorzy szkół, ksiądz proboszcz Edward Nowak, kombatanci – z prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej panią Marianną Płonczyńską na czele oraz pan Zygmunt Daszkiewicz, pani Jolanta Nowak, poczty sztandarowe wraz z opiekunami, a także uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Gości powitała pani dyrektor Alicja Pagór. W swym wystąpieniu  zwróciła uwagę na znaczenie Święta Niepodległości dla Polski i Polaków, a także przypomniała o  zasługach patrona szkoły podpułkownika Juliana Malinowskiego. Przemówienia wygłosili również Wójt Gminy Książ Wielki pan Marek Szopa oraz pan Zygmunt Daszkiewicz. Następnie odbył się występ uczniów klas V-VII, którzy pod opieką nauczycieli przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły oraz Narodowemu Świętu Niepodległości. Występy małych artystów zostały nagrodzone obfitymi brawami. Uwagę gości zwróciły także piękne dekoracje wykonane przez pana Mirosława Szumerowskiego.

Agnieszka Pluta