Warsztaty transportowo-urbanistyczne w Miechowie

0
530

W środę 8 listopada 2017 r. rozpoczęły się warsztaty transportowo-urbanistyczne „Ripari Urbo – Napraw Miasto! 3” organizowane przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych działające przy Katedrze Systemów Transportowych Politechniki oraz Urząd Miasta i Gminy Miechów.

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczy Jakub Salach – Prezes Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych oraz Małgorzata Stec – Zastępca Prezesa Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych, a opiekę nad warsztatami sprawuje dr inż. Tomasz Kulpa – opiekun Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych.

W godzinach popołudniowych uczestnicy warsztatów przyjechali do Miechowa i zajęli się inwentaryzacją całego miasta oraz rozmowami z mieszkańcami.

Po zapoznaniu się z terenem studenci zaczęli prace warsztatowe odbywające się w Zajeździe Miechus. Warsztaty rozpoczęły się od spotkania z  Andrzejem Banaśkiewiczem, zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Miechów.

Rezultatem warsztatów ma być opracowanie kilku niezależnych koncepcji transportowo-urbanistycznych przez sześć grup projektowych. Końcowym efektem będzie raport z koncepcją (koncepcjami) zmian w systemie komunikacyjnym i zagospodarowaniu przestrzennym miasta.

Warsztaty będą początkiem dużego projektu, które będzie realizowało Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych.

Wszyscy członkowie Koła będą podzieleni na 4 sekcje (transport miejski, transport w urbanistyce, zarządzanie mobilnością oraz parkowanie), w których będą pracować pod okiem  specjalistów z Politechniki Krakowskiej. Podsumowaniem projektu będzie przedstawienie wyniku prac władzom Miechowa