Kolejne odcinki kanalizacji oddane

0
826

7 listopada 2017 r. dokonano czynności odbiorowych realizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej i w ul. Krótkiej w Miechowie”.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od miejsca włączenia do istniejącego kolektora sanitarnego poprzez przejście poprzeczne pod rzeką Cicha w ul. Krótkiej oraz przejście pod drogą wojewódzką  – (ul. H. Sienkiewicza), a następnie wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej.

Zgodnie z przyjętym zakresem prowadzono prace ziemne i montażowe. Dodatkowo w ul. Krótkiej wykonano warstwę wiążącą  na całej szerokości jezdni.

W wyniku realizacji zadania wykonano kanały boczne do granic nieruchomości, które umożliwią  przyłącz 9 budynków  mieszkalnych oraz budynku wielorodzinnego posiadającego 18 mieszkań.

Pierwszy etap prac obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Podmiejskiej zakończono za budynkiem mieszkalnym nr 34. Nawierzchnia ww. ulicy zostanie w pełni odbudowa, po zakończeniu prac na północnej obwodnicy naszego miasta.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja zadania na dalszym odcinku ulicy Podmiejskiej.

Wykonawcą robót był  Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 843 892, 34 zł brutto.

W odbiorze zadania budowy uczestniczył Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Miechów Andrzej Banaśkiewicz, wykonawca – Paweł Kozieł, inspektor nadzoru inwestorskiego, Janusz Madej, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i ZWiK w Miechowie. Realizację prac koordynował Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

(ugim)