Przygotowania do zimy

0
612

Pod auspicjami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się w starostwie cykliczne posiedzenie służb, inspekcji i jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie powiatu miechowskiego do nadchodzącego sezonu zimowego. Obrady prowadził starosta Marian Gamrat. W spotkaniu uczestniczyli komendanci, dyrektorzy i kierownicy ww. instytucji oraz pracownicy PZZK i przedstawiciele gmin zajmujący się zarządzaniem kryzysowym.

W trakcie narady zreferowano sprawy mające podstawowe znaczenie dla funkcjonowania powiatu w sezonie zimowym, z uwzględnieniem intensywnych opadów śniegu, mrozu i oblodzenia. Zakres tematów ,,zimowego scenariusza” był jak zwykle obszerny: właściwe korzystanie z instalacji grzewczych, ko minowych i wentylacyjnych, zagrożenie czadem, dostęp do ujęć wody i hydrantów, udrożnienie sieci dróg powiatowych i kolejność ich odśnieżania, dowóz do szkół, bezpieczeństwo ruchu drogowego i utrudnienia w komunikacji, gotowość służb medycznych i ratunkowych, dojazd do chorych i dializowanych,  dostawy prądu, gazu i ciepła, przywracanie mediów po awariach, kontrola obiektów wielkopowierzchniowych i odśnieżanie połaci dachowych, pomoc dla osób bezdomnych, samotnych i starszych. Sygnalizowano problem przeżycia zwierząt domowych, bezpańskich i dzikich w warunkach ekstremalnych. Zwrócono uwagę na zagrożenia epidemiologiczne. Omawiano również organizację bezpiecznych ferii zimowych, wymagających znacznego zaangażowania i dobrej współpracy od wszystkich zainteresowanych. Jak zwykle istotną rolę w zwalczaniu i łagodzeniu skutków zimy odegra dobra łączność i koordynacja działań pomiędzy specjalistycznymi służbami, na co położono nacisk w dyskusji.

Szczególnie mocno zabrzmiały apele komendantów straży pożarnej i policji pod adresem mieszkańców i kierowców o czujność, rozwagę, rozsądek i bezpieczeństwo. Równie ważne były informacje i ostrzeżenia skierowane przez szefów energetyki, nadzoru budowlanego, dróg powiatowych, szpitala i pomocy społecznej, weterynarii i sanepidu. Posiedzenie wykazało, że ww. służby są wstępnie przygotowane do sezonu zimowego 2017/2018. Jednak prawdziwa weryfikacja gotowości nastąpi w zetknięciu z nieprzewidywalną naturą.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa