Pierwszoklasiści Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach
Pierwszoklasiści Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach

19 października 2017 r. w Społecznej  Szkole Podstawowej w Przybysławicach (gmina Kozłów) odbyła się uroczystość przyjęcia do braci uczniowskiej naszych najmłodszych czyli pierwszoklasistów, zwana Ślubowaniem.

Kandydaci na uczniów zaprezentowali swoją wiedzę  i umiejętności. Deklamowali wiersze, śpiewali piosenki. Bardzo się starali, aby zyskać przychylność Pani dyrektor, starszych uczniów, którzy ich egzaminowali oraz wszystkich zebranych gości i zostać dopuszczonymi do Ślubowania, a następnie pasowania na ucznia.

Wspólnie z wychowawcą Jolantą Michta odmówili „Katechizm dziecka polskiego” po czym  klasa I ślubowała na Sztandar biało-czerwony. Dyrektor Katarzyna Kowalska pasowała każdego z pierwszoklasistów na ucznia. Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście – wójt gminy Kozłów – Jan Zbigniew Basa, radna gminy Iwona Piwowarczyk, prezes zarządu  – Joanna Pieprzyk, rodzice, nauczyciele i starsi koledzy.        

Do braci uczniowskich zostali przyjęci: Glaba Bartosz, Jochymek Katarzyna, Oczkowicz Amelia, Skóra Karol i Wrzesień Karolina. Uczniowie Ci na pamiątkę ślubowania odbili pieczątki swoimi paluszkami na akcie ślubowania.

Pełnoprawni już uczniowie otrzymali prezenty: książki z bajkami od dyrektor szkoły, przybory szkolne od wychowawczyni, książeczki SKO z symboliczną złotówką od opiekuna SKO Jolanty Koterwa oraz słodycze od wójta i rodziców.

Ten wyjątkowy dzień zakończył się wspólnym poczęstunkiem rodziców gości nauczycieli i pierwszaków.

(jk)