Autobusy elektryczne w Miechowie, wniosek unijny na I miejscu

0
1220

Wniosek pn. „Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa ”, po ocenie merytorycznej, znalazł się na pierwszej pozycji listy projektów złożonych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

Zatwierdzony do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku projekt Gminy Miechów uzyskał 33 punkty, co stanowi 91,67 % ogólnej oceny.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 211 804,03 zł,  w tym koszty kwalifikowalne 3 391 856,26 zł, a wartość przyznanego dofinansowania ze środków europejskich 2 883 077,79 zł.

Przedmiotowy wniosek swym zakresem obejmuje zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę 1,3 km ścieżki rowerowej.

Lata realizacji 2018-2019.