ZAGŁOSUJ NA ZADANIA Z POWIATU MIECHOWSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że 25 września startuje głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 13 października każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, będzie mógł oddać 1 głos na dowolne zadania ze swojego subregionu. (Powiat miechowski należy do Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny). Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu miechowskiego do wzięcia udziału w głosowaniu. Jednocześnie informujemy, iż do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z Gminy Miechów zgłoszono dwa zadania:

  1. „Moja Mała Polska” (oznaczenie na karcie do głosowania KOM19)

Zadanie skierowane do osób starszych z powiatu miechowskiego i proszowickiego, którego głównym celem jest zorganizowanie wycieczek do najważniejszych miejsc w Małopolsce .

„Rusz się z domu” czyli najciekawsze wydarzenia sportowe w Twojej okolicy (oznaczenie na karcie do głosowania KOM21)

http://www.ckis.miechow.eu/aktualnosci/budzet-obywatelski-zapraszamy-do-glosowania/

Zadanie nastawione na kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez propagowanie postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Zasady głosowania

Głosowanie jest możliwe od 25 września do 13 października br.

W II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będzie można oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych (czyli o zasięgu całego powiatu) i dużych (o zasięgu subregionu). Ważna uwaga – głosować można tylko na zadanie z subregionu w którym się mieszka. 

Więcej informacji: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Głosować można:

–  przez internet na stronie www.bo.malopolska.pl

– na karcie do głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów (parter)

– za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul Racławicka 56 30-017 Kraków koniecznie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”)

Wykaz zadań, punktów do głosowania oraz karta do głosowania dostępne na stronie www.bo.malopolska.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów.