W czwartek 21 września 2017 r. wójt gminy Gołcza Lesław Blacha przekazał jednostce OSP z Czapel Wielkich trzy komplety odzieży ochronnej. W skład umundurowania bojowego wchodzą ubranie specjalne, hełm, kominiarka, rękawice i buty specjalne.

Koszt zakupu zestawów wynosi 8 991 zł, z czego 3 654,87 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

(mg)