Kolejne drogi do pól zmodernizowane

0
770

Zakończyła się modernizacja kolejnych odcinków dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Miechów.
Prace wykonane zostały na drodze Pojałowice – Nasiechowice (Górka  Muniakowska).

Zgodnie z zakresem robót objętych umową wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości  1,355 km, podbudowę oraz pobocza.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Województwa Małopolskiego przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych. Całkowita wartość robót wyniosła 378 365,56 zł.

Modernizację ww. odcinka drogi wykonała firma PRODIM z Krakowa. Był to kolejny etap prac polegających na poprawie stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miechów.