Ziemia miechowska nie tylko rolnictwem stała. Usługi i rzemiosło to kolejne branże, które na tym terenie miały się równie dobrze. Dowodzi tego nowa wystawa otwarta w Muzeum Ziemi Miechowskiej pod znamiennym tytułem ,,Od rzeźnika do cukiernika. Z dziejów miechowskiego rzemiosła”. Mówił o tym na wernisażu dyrektor Włodzimierz Barczyński – W naszym muzeum zachowały się dokumenty i księgi cechowe obrazujące działalność rzemieślniczą w Miechowie na przestrzeni wieków. Źródłem wiedzy są także zachowane w księdze ławniczej dekrety proboszczów miechowskich, czy spis ludności przeprowadzony w latach 1790–1792. Niestety, wiedza dotycząca historii cechów miechowskich nie jest pełna, gdyż znaczna część dokumentów uległa zniszczeniu z powodu pożarów licznie wybuchających w mieście.

Na wystawie zgromadzono dokumenty, fotografie, narzędzia i urządzenia, dokumentujące rozwój miechowskiego rzemiosła. To cenny przyczynek potwierdzający lokalną tożsamość. W czterech muzealnych salach prezentowane są pamiątki po cechach: rzeźników, kowali, stolarzy, krawców, zegarmistrzów, fryzjerów, szewców, odlewników, kaflarzy i cukierników. Pomysłowa ekspozycja, którą wykonali pracownicy muzeum, przedstawia m.in. zaaranżowany warsztat kowalski, mechanizm zegara z wieży miechowskiej bazyliki, znaki cechowe (tzw. obesłania), sztandar cechu rzeźników z 1895r., akcesoria odlewnika, dyplomy mistrzowskie i czeladnicze. Cenną pamiątką był wystawiony tylko na otwarciu wystawy, oryginalny przywilej króla Zygmunta Augusta z 1568r. zawierający statut dla miechowskiego cechu szewskiego. Na wernisaż przybyli licznie miechowianie, samorządowcy, przedsiębiorcy i rzemieślnicy, z zainteresowaniem oglądając rzadkie dokumenty i eksponaty, a niekiedy na fotografiach rozpoznając krewnych i znajomych. Wiele wspomnień u kobiet wywoływały zaimprowizowane miejsca pracy fryzjerów i krawców, zaś mężczyźni z zainteresowaniem spoglądali w stronę akcesoriów zegarmistrzowskich, kowalskich i stolarskich. Wśród gości była delegacja powiatu krośnieńskiego w osobach: starosta Jan Juszczak, członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik i przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz. Dyr. Włodzimierz Barczyński nadmienił, że celem zespołu muzealnego jest przypominanie i utrwalanie lokalnej historii, która często jest nieznana lub zapomniana, stad pomysł na nową wystawę. Obecna ekspozycja jest nawiązaniem do poprzedniej wystawy, która obrazowała Miechów i powiat miechowski na starych fotografiach.

Z gratulacjami dla dyrektora i pracowników muzeum za pomysł i wykonanie wystawy zwrócili się rzecznik prasowy starostwa Ryszard Nasada i Jerzy Borowski, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Miechowie.

Wystawa ujrzała światło dzienne dzięki życzliwości osób prywatnych i instytucji, które użyczyły eksponaty, dokumenty i zdjęcia. Wystawie towarzyszy starannie i ciekawie graficznie wydany katalog, którego sponsorami są: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Cech Rzemiosł Różnych w Miechowie i Studio Reklamy w Miechowie. Warto nadmienić, że wielowiekowe tradycje rzemieślnicze w powiecie miechowskim z powodzeniem kontynuuje obecny miejscowy CRR, który zrzesza prawie 40 członków różnych branż.

-rn-