Nowe odcinki oświetlenia ulicznego

0
456

30 sierpnia br. przekazano plac budowy dla robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miechów”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa napowietrznej linii energetycznej w zakresie podwieszenia opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Przesławice, Dziewięcioły, Bukowska Wola, gdzie zakres robót będzie obejmował podwieszenie opraw oświetlenia drogowego  typu -LED wraz z wysięgnikami, podwieszenie kompletnej szafy sterowniczej oraz przewodu zasilającego oświetlenie uliczne na istniejących słupach.

Natomiast zakres robót w miejscowości Kamieńczyce obejmuje budowę linii napowietrznej wzdłuż drogi powiatowej „Miechów – Rzeżuśnia – Gołcza, montaż opraw typu LED wraz z wysięgnikami.

Zadania w części wykonane zostaną w ramach środków funduszu sołeckiego. Łączna wartość inwestycji to 128 153,70 zł.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Remigiusz Karwat, inspektor Nadzoru, Paweł Mucha, z ramienia wykonawcy „ELEKTROTECH” Ewelina Mucha, Dariusz Marczewski, burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Piotr Sowa i Arkadiusz Kluska, radni Rady Miejskiej w Miechowie, Adam Motyka, radny Rady Powiatu Miechowskiego,  Marek Krawiec – sołtys wsi Kamieńczyce, Jacek Wójtowicz – sołtys wsi Przesławice, Sławomir Wilk – sołtys wsi Bukowska Wola, Ewa Sakłak – sołtys wsi Dziewięcioły.

(ugim)