5 lat Funduszu Sołeckiego

0
822

Mija piąty rok funkcjonowania Funduszu Sołeckiego w gminie Miechów. Począwszy od 2013 roku do dyspozycji 34 sołectw gmina przekazała prawie 1,7 mln zł.

W tym okresie z funduszy sołeckich udało się wykonać  m.in.: modernizacje dróg gminnych (dróg dojazdowych do pól), wyremontować i wyposażyć świetlice służące lokalnej społeczności. Ze środków sołeckich sfinansowano także zakupy wiat przystankowych, projekty oświetleniowe, montaż nowych lamp ulicznych oraz oznakowanie miejscowości.

W wrześniu rozpoczną się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy, ponownie zadecydują na jakie zadania przeznaczyć środki z funduszu w kolejnym roku jego realizacji. Na ten cel, w przyszłorocznym budżecie gminy wyodrębniono kwotę  465 610, 23 zł.

Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim, inicjatywy podejmowane w sołectwach, powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z wnioskiem o wydatkowanie środków może wystąpić sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Jego przyjęcie następuje w drodze uchwały, która zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Stosowne wnioski wraz z listą obecności i protokołem z zebrania wiejskiego, sołectwa powinny skierować do Burmistrza Gminy i Miasta Miechów w terminie do 30 września. Realizacja  zadań rozpocznie się w przyszłym roku, po przyjęciu przez Radę Miejską budżetu na 2018 rok.

Kwoty funduszu sołeckiego na 2018 rok:
Biskupice -16 416,84 zł
Brzuchania – 15 794,99 zł
Bukowska Wola – 20 458,87 zł
Celny Przesławickie -10 415,99 zł
Dziewięcioły -13 400,87 zł
Falniów -16 603,40 zł
Falniów Wysiołek -8 705,90 zł
Glinica – 11 224,39 zł
Jaksice – 23 474,84 zł
Kalina Mała -17 038,69 zł
Kalina Lisiniec – 9 265,57 zł
Kalina Rędziny -14 800,03 zł
Kamieńczyce- 8 239,51 zł
Komorów -12 810,11 zł
Nasiechowice -17 473,99 zł
Parkoszowice – 11 348,76 zł
Podleśna Wola – 18 655,50 zł
Podmiejska Wola – 9 389,94 zł
Pojałowice -15 981,55 zł
Poradów -12 405,91 zł
Przesławice -15 670,62 zł
Pstroszyce Pierwsze -14 209,27 zł
Pstroszyce Drugie -11 255,49 zł
Siedliska -10 851,28 zł
Sławice Szlacheckie -12 747,93 zł
Strzeżów Pierwszy – 15 452,97 zł
Strzeżów Drugi- 13 276,50 zł
Szczepanowice – 18 313,48 zł
Widnica -10 384,90 zł
Wielki Dół -10 167,25 zł
Wymysłów -10 944,56 zł
Zagorzyce – 13 587,42 zł
Zapustka – 8 146,24 zł
Zarogów – 16 696,67 zł

(ugim)