Przebudowa ul. Piłsudskiego pod lupą inwestora

0
1351

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie 1 sierpnia br. odbyła się narada robocza dotycząca aktualnych efektów prowadzonej przebudowy ulicy Piłsudskiego, jednego z głównych traktów miejskich łączących Rynek z obwodnicą E7. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele głównego wykonawcy  – firmy „Drogomex” z Pruszkowa i jej Oddziału w Dąbrowie Górniczej, pracownicy ZDP, Policji i Starostwa. Wicestarosta Jerzy Pułka oznajmił, że inwestor (Powiat Miechowski) otrzymuje od radnych powiatowych, mieszkańców, przedsiębiorców i dziennikarzy liczne sygnały wskazujące na utrudnienia spowodowane niewłaściwą organizacją robót, które zwiększają stopień uciążliwości wykonywanych prac.

Prowadzący naradę dyrektor Roman Suchoń potwierdził, że dotychczasowy sposób realizacji  inwestycji przez wykonawcę budzi zastrzeżenia inwestora i lokalnej społeczności. Dyrektor operacyjny ,,Drogomexu” Grzegorz Szczepański i menadżer regionalny Norbert Wnuk z Oddziału firmy w Dąbrowie Górniczej zostali zapoznani z listą zastrzeżeń, które dotyczyły: oznakowania robót budowlanych i zmiany tymczasowej organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego, koordynacji   pracy przez kierownika robót i kierownika budowy, sposobu wykonywania inwestycji oraz terminu realizacji budowy.

Szczególnie mocno zaakcentowano konieczność bezzwłocznego i bezpiecznego usprawnienia ruchu pieszych i komunikacji zbiorowej na przebudowywanej ulicy oraz nadanie priorytetu dla robót na odcinku od Rynku do ul. Słowackiego. Dyrektor Grzegorz Szczepański, który zwizytował przebudowywaną ulicę, powiedział, że już zostały zarządzone środki naprawcze. Zapewnił o szybkiej reakcji i otwartości „Drogomexu” na zgłoszone zastrzeżenia.

W ocenie Wykonawcy zadeklarował dołożenie wszelkich starań, aby ustalony termin zakończenia prac na 31 sierpnia br. był  dotrzymany.  Koszt prac drogowych na dług. 1,326 km przekroczy 2 mln zł. Pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  wyniosło 1.473.000 zł. Koszty przebudowy ul. Piłsudskiego pokryją: inwestor Powiat Miechowski i Gmina Miechów po 25% kosztów całościowych inwestycji oraz Województwo Małopolskie.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa