Ponad 1,8 mln dotacji unijnej otrzyma Gmina Miechów na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych.

W poniedziałek, 10 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Skarbnik Gminy – Dorota Maciaszek podpisali umowę na realizację zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miechów”.  Jest to kolejna dotacja pozyskana w br. ze środków europejskich dla naszej gminy.

Całkowita wartość zadania wynosi 3 530 251,11 zł,  w tym koszty kwalifikowalne 2 853 358,25 zł, a wartość przyznanego dofinansowania 1 815 590,00 zł.

Celem przedsięwzięcia będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biskupice, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widnica oraz przebudowa ujęcia wody pitnej „Rozpierzchów”.

Powyższa inwestycja realizowana będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach poddziałania 7.2 – „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa”.

(mg)