Szewska do przebudowy

0
1013

6 lipca  2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla remontowanego odcinka drogi gminnej na terenie miasta Miechów. Realizacja inwestycji obejmuje zadanie częściowe pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szewska za DK7”.

W zakresie przedmiotowym inwestycji zaplanowano: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Wartość powyższych prac wyniesie 170 599,04 zł brutto.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego będzie Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową, prace zakończyć się mają w miesiącu sierpniu. Zaplanowany zakres robót nadzorować będzie Pan Sebastian Gwizdek.

W przekazaniu placu budowy rozpoczynającej się inwestycji gminnej uczestniczyli: Dariusz Marczewski – burmistrz Gminy i Miasta Miechów,  Tomasz Bujak – radny Rady Miejskiej w Miechowie, Barbara Adamska – przewodnicząca Osiedla Nr 5 w Miechowie.

(mg)