Odbiór boiska w Słaboszowie - zdjęcie z 5 czerwca 2017 r.
Odbiór boiska w Słaboszowie - zdjęcie z 5 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r. nastąpił protokolarny odbiór zadania pn. „Remont i przebudowa /modernizacja infrastruktury sportowej/ boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie”

Prace zostały wykonane w oparciu o zawartą umowę Nr ROŚI.271.3.2016 z dnia 24.10.2016r. i aneksem Nr 1 z dnia 09.05.2017r., a zakres robót obejmował wykonanie:

 • prace przygotowawcze,
 • boisko sportowe wraz ze strefą bezpieczną 106x70m /prace ziemne, siatka przeciw kretom, sianie trawy, pielęgnacja/,
 • wyposażenie boiska /bramki, kabiny 2x dla zawodników rezerwowych, kosze, ławki/,
 • montaż piłko chwytów,
 • wykonanie terenów zielonych poza boiskiem,
 • wymiana ogrodzenia wokół boiska,
 • utwardzenie części działki w obrębie bramy wjazdowej,
 • remont przepustu,
 • utwardzenie brzegu za przepustem,
 • oczyszczenie i regulacja rowu melioracyjnego,
 • roboty elektryczne – oświetlenie boiska,
 • roboty dodatkowe odwodnienie – drenaż na części boiska.

Wykonawcą robót była F.H.U.T. ANNA MALIK,  Bolęcin,  ul. Podleśna 6, 32-540 Trzebinia.

Całkowita wartość zadania – robót budowlanych –  579.710,97 zł, w tym środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Ministerstwa Sportu i Turystyki – 245.143zł, środki własne  Gminy Słaboszów – 334.567,97 zł