Przebudowa dróg gminnych w Wysocicach, Czaplach Małych i Czaplach Wielkich

0
1012

Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych w Wysocicach, Czaplach Małych i Czaplach Wielkich. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, wykonanie odwodnienia poprzez wykopanie rowów i montaż  przepustów, frezowanie nawierzchni.

Drogi uzyskają nową nawierzchnię asfaltową i pobocza. Całość dopełni oświetlenie przejść dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wartość inwestycji to 1 388 982,30 zł, z czego 694 491 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wykonawcą zadania jest firma DROG – BUD Franciszek Fryc ze Spytkowic.   

(mg)