„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”… absolutorium dla wójta Kozłowa

0
1383

Wójt gminy Kozłów Jan Zbigniew Basa we wtorek 20 czerwca 2017 r. otrzymał jednogłośnie absolutorium. Zanim do tego doszło, radni i sołtysi wysłuchali sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu.

Dochody wykonane w 98,58% wyniosły 15 341 721 zł, a wydatki w kwocie 14 086 151 zł zrealizowane zostały w 91,73%. Budżet zamknął się sporą nadwyżką w wysokości 1 mln 255 tys. zł. Na inwestycje (wydatki majątkowe) przeznaczono 308 tys. zł (67% planu).

Gmina Kozłów wciąż boryka się z należnościami podatkowymi od nieistniejących od 29 maja 2009 r. Polskich Zakładów Zbożowych SA. Całe saldo zaległości podatkowych wobec samorządu na koniec 2016 roku wyniosło 1 745 302 zł, z czego jak już wspomnieliśmy najwięcej gminie są dłużne PZZ-ty – ponad 1,6 mln zł. W podatku rolnym zaległości na ten czas wynosiły 54 tys. zł, a od środków transportowych – 25 tys. zł.

Największe wydatki w zeszłorocznym budżecie stanowiła oświata – ponad 4,7 mln zł oraz pomoc społeczna – ponad 4,2 mln zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 6 131 354 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie nie miała zastrzeżeń co do realizacji zeszłorocznych finansów.

Po otrzymaniu absolutorium okraszonym brawami radnych, pracowników UG, sołtysów oraz gratulacjami przewodniczącej Teresy Florek, wójt Jan Zbigniew Basa podkreślał, że zawdzięcza ten sukces bardzo dobrej współpracy z radnymi w myśl przysłowia – „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Gospodarz gminy dziękował także pracownikom Urzędu, włączającymi się aktywnie we wszystkie jego działania. Przyrzekał zebranym, że zrobi wszystko, by ta kadencja była postrzegana jako dobry przykład dalej na przyszłość.

Krzysztof Capiga