Wtorek 20 czerwca 2017 r. był bardzo ważny dla wielu uczniów z gminy Gołcza, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Ich ciężka praca i szczególne osiągnięcia zostały docenione przez władze gminy.

Z tej okazji, w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lesława Blachy z najlepszymi uczniami,  podczas którego włodarz gminy wręczył zdolnej i pracowitej młodzieży nagrody.

Nagrody Wójta otrzymali: Sandra Domagała, Rafał Zioło, Wiktoria Cieślińska, Michał Dróżdż (Gimnazjum w Gołczy), Sebastian Rusek, Amelia Żabicka, Agata Domagała, Agnieszka Rolka, Mateusz Zębala i Nikola Piechota (SP Gołcza), Ewa Sęk (SP Szreniawa) oraz Wiktor Wesołowski (SP Wysocice).

W spotkaniu udział wzięli również dyrektorzy poszczególnych szkół oraz dyrektor ZEAS Krystyna Marczewska.