Charsznickie jubileusze – 35 lat OSP, 40 lat Orkiestry Dętej „TEMPO”

0
2363
Obchody jubileuszy OSP i Orkiestry
Obchody jubileuszy OSP i Orkiestry "Tempo" w Charsznicy - fot. K. Capiga

18 czerwca to data, która na stałe zapisała się w historii Charsznicy. Tego właśnie dnia 35 lat temu w 1982 roku w tej miejscowości założona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 5 lat  wcześniej (9 czerwca 1977 r.) zaistniała (wówczas parafialna, dziś strażacka) Orkiestra Dęta „TEMPO”, która uświetniła uroczystość Bożego Ciała.

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. przyszedł czas na obchody jubileuszowe powyższych organizacji. Po Mszy św. odprawionej w miejscowym Kościele Parafialnym przez ks. proboszcza Mariusza Kwaśniewskiego w koncelebrze ks. Ludwika Michalika, strażacy ochotnicy, poczty sztandarowe i zaproszeni goście, w asyście orkiestr – jubilatki „Tempo” oraz „Hejnał” z Chodowa i Parafialnej z Tczycy – przemaszerowali pod remizę, gdzie Wojciech Brewczyński prowadził główną część uroczystych obchodów.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości – komendanta gminnego OSP druha Ryszarda Rosę o gotowości pododdziałów do uroczystości, ich przeglądu dokonał komendant powiatowy PSP – st. bryg. Grzegorz Kosiński. Przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto białoczerwoną flagę na maszt. Poczet flagowy stanowili: Krzysztof Żur (dowódca pocztu), Kamil Kłuciński (flagowy) i Piotr Baradziej (asystujący).

Gości obchodów powitał prezes OSP Charsznica – druh Andrzej Pałka. Wśród nich znaleźli się m.in.: wicemarszałek Wojciech Kozak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, radny wojewódzki Adam Domagała, starosta Marian Gamrat i jego zastępca Jerzy Pułka, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Wolny, wspomniani już – komendant Grzegorz Domagała i księża odprawiający Mszę św, przedstawiciele władz Kapuścianej Stolicy Polski na czele z wójtem Janem Żebrakiem i przewodniczącym Rady Zdzisław Uchto, komendant gminny ZOSP druh Stanisław Żaba.

Z przedstawionych rysów historycznych orkiestry „Tempo” i OSP Charsznica należy wyłuskać jedną zasadniczą informację – inicjatorem powstania obydwu organizacji był ks. kanonik Ludwik Michalik, ówczesny proboszcz miejscowej parafii.

Orkiestra dęta „Tempo”, wówczas parafialna, powstała w 1977 roku. Ksiądz proboszcz przy wydatnej pomocy parafian  i składek członków orkiestry zakupił niezbędne instrumenty. Od samego początku współtwórcą orkiestry oraz jej późniejszych sukcesów był i wciąż jest jej kapelmistrz – Zbigniew Czaj. Od 1995 roku orkiestra przeszła pod patronat Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy zmieniając nazwę z parafialnej na strażacką, stając się tym samym wizytówką życia kulturalnego gminy, występując na wszystkich uroczystościach gminnych, państwowych i strażackich. Orkiestra ma na swym koncie wiele sukcesów na rozmaitych przeglądach, w tym m.in. w wojewódzkich – III miejsce w Skalbmierzu w 1997 roku oraz II w Choczni w 2001 r.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Charsznicy, jak już wspomnieliśmy, powstała 18 czerwca 1982 roku z inicjatywy ks. Michalika i przy pomocy komendanta gminnego Adolfa Raja, naczelnika gminy Stanisława Szpunara i druha Andrzeja Sitko. Ówczesną siedzibą jednostki był nieistniejący już budynek po zakładzie jajczarsko-diobiarskim. Pierwszy zarząd jednostki składał się z następujących osób: Andrzej Sitko – prezes, Józef Misztal – naczelnik, ks. Ludwik Michalik – gospodarz, Michał Mucha – sekretarz, Henryk Naziemiec – skarbnik, Bogdan Krzyżanowski – zastępca naczelnika, Henryk Janus, Ryszard Garus – członkowie Zarządu, Adolf Raj – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Andrzej Kwiecień, Andrzej Pałka – członkowie Komisji Rewizyjnej. Pierwszy samochód bojowy udało się pozyskać w 1984 roku przy wsparciu Zbigniewa Nowickiego. Kamień węgielny pod budowę nowej remizy (stojącej do dziś i będącej chlubą jednostki) wmurowano 26 czerwca 1994. Strażnica została oddana do użytku w 1999 roku. Przy tym dziele zasłużył się m.in. charsznicki krajan – ówczesny komendant Państwowej Straży Pożarnej – gen. Feliks Dela. 2 lata wcześniej  OSP Charsznica została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Okolicznościowe medale i wyróżnienia

Przy okazji jubileuszy charszniccy druhowie i orkiestranci otrzymali medale i wyróżnienia. Podwójnym Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”  uhonorowano Czesława Kałużnego.

Ponadto medale otrzymali: ZłotyKrzysztof Żur, Łukasz Żaba, Tomasz Rak, Łukasz Rak, Jacek Rak, Wiesław Maj, ks. Ludwik Michalik; Srebrny Łukasz Mądry, Marcel Kubit; BrązowyBogdan Mądry, Paweł Mrugała, Janusz Żebrak, Adam Szarek.

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: Kinga Rak, Krzysztof Rolka, Bartłomiej Dymon, Dawid Kruszec, Kamil Kłuciński, Michał Raj, Dariusz Kwiatkowski, Hubert Kubit, Marek Grzywnowicz, Rafał Rak, Paweł Rolka, Maciej Wąwoźny, Anna Sobczyk.

Były także odznaki „Za wysługę lat”: 40Henryk Raj; 35ks. Ludwik Michalik, Ryszard Kulczyk, Bronisław Fugas, Stanisław Dulba, Włodzimierz Kwiecień, Zbigniew Żur, Henryk Janus, Andrzej Pałka, Wiesław Maj; 30Stanisław Żaba, Mieczysław Banach; 25Ryszard Sobczyk; 20Krzysztof Żur, Grzegorz Janus, Piotr Baradziej, Łukasz Żaba, Marcin Sobczyk, Lucjan Krochmal; 15Łukasz Mądry, Marceli Kubit, Adam Szarek, Piotr Jarubas, Marek Grzywnowicz, Paweł Sobczyk, Janusz Żebrak, Marek Żebrak.

Kwiatami uhonorowano najstarszych druhów charsznickiej OSP i Orkiestry. Byli to: Włodzimierz Paluch, Henryk Sitko, Bronisław Fugas, Ryszard Kulczyk, ks. Ludwik Michalik i Zbigniew Czaj.

Przemówienia, gratulacje, podziękowania i życzenia

Przy tej okazji nie mogło zabraknąć okolicznościowych przemówień, gratulacji i życzeń. Wicemarszałek Wojciech Kozak wspomniał zasługi ochotników w ratowaniu życia i mienia mieszkańców nie tylko kapuścianej gminy, ale też i powiatu, niekiedy i dalej. Chylił czoła przed wójtem gminy Janem Żebrakiem, który dbając o bezpieczeństwo i krzewienie kultury swej ziemi ojczystej dba przy tym o jednostki OSP oraz o orkiestry. Życząc jubilatom, by ich szeregi zasilała młodzież, wicemarszałek Kozak wraz z radnym wojewódzkim Adamem Domagałą wręczyli im Order „Polonia Minor”. Ten ostatni dorzucił od siebie pamiątkowy grawerton.

Słowa wdzięczności od siebie i małopolskiego komendanta Państwowej Straż Pożarnej, złożył komendant powiatowy PSP Grzegorz Kosiński. Do gratulacji i życzeń dołączył starosta Marian Gamrat.

Ksiądz Ludwik Michalik dziękował wszystkim (żyjącym i nieżyjącym), którzy wspierali go w tworzeniu i dalszym funkcjonowaniu charsznickiej jednostki OSP i Orkiestry „Tempo”. – Dzięki temu że była zgoda, współpraca, to powstały tak wspaniałe dzieła – podkreślał.

Z kolei wójt Jan Żebrak nie omieszkał wspomnieć o zasługach swojego przedmówcy – ks. Ludwika Michalika, który, jak stwierdził, jest legendarną osobą dla Charsznicy i całej gminy. Mówił także o społecznym zaufaniu dla ochotniczych straży, których członkowie są zawsze tam, gdzie są potrzebni, gdzie dzieje się ludziom krzywda i jest zagrożone ich życie i mienie. W jego ocenie najpiękniejszy jest charakter tej pomocy – jest ona zwyczajnie bezinteresowna, charytatywna, społeczna. Jan Żebrak stwierdził, że bez jubilatów gmina Charsznica funkcjonowałaby w znacznie ograniczonym stopniu. Nawiązując do słów św. Augustyna – „kto śpiewa, dwa razy się modli” – wójt życzył Orkiestrze „Tempo”, by przygrywała jak najdłużej, by w takt jej muzyki społeczność lokalna mogła śpiewać, a tym samym podwójnie się modlić.

Po oficjalnej części uroczystości czas umilały koncertujące orkiestry. Była tradycyjna grochówka. Można się było również wpisać do pamiątkowej księgi.

Uroczystości jubileuszowe zorganizowane zostały przy wsparciu prywatnych sponsorów oraz Województwa Małopolskiego, które dofinansowało to przedsięwzięcie ze środków Mecenatu Małopolski w ramach zadania „Zakup instrumentów i mundurów dla działającej przy OSP Charsznica Orkiestry Dętej „Tempo” oraz zorganizowanie wydarzenia kulturalno-artystycznego”.

Krzysztof Capiga