Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie zakończyli praktyki zawodowe w Lipsku oraz w Schkeuditz w Niemczech. W ramach realizacji projektu „Europejskie praktyki kluczem do kariery” przygotowanych zostało 30 uczniów Szkoły do pracy i funkcjonowania w Europie oraz zdobywania rzetelnej wiedzy dostosowanej do europejskiego rynku pracy, a tym samym zwiększenia ich szansy na zatrudnienie. Zagraniczne praktyki i związane z nimi doświadczenia zawodowe zwiększyły zapewne kompetencje zawodowe uczniów, kompetencje językowe, organizacyjne, społeczne i osobiste  oraz wpłynęły na wzrost ich  świadomości międzykulturowej. Udział w projekcie ERASMUS+ przyczynił się także do umiędzynarodowienia Szkoły, w tym nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów europejskich na polu edukacji zawodowej.

W drugim tygodniu po powrocie z Niemiec przyszedł czas na spotkanie i podsumowanie praktyk zagranicznych. Ich uczestnicy spotkali się aby opowiedzieć szczegółowo nauczycielom oraz młodszym kolegom wrażenia z wyjazdu, podzielić się nabytym doświadczeniem w międzynarodowym środowisku pracy. Było o czym opowiadać, ponieważ program merytoryczny praktyk oraz związany z nim program kulturalny były bardzo bogate. Miejsca, w których odbywali  praktyki wywarły na uczniów „Mechanika” duże wrażenie. Hotel Royal w Lipsku, Mensa an Park, Mensa Petersteinweg, warsztat samochodowy VW-Service-Betrieb – Die Auto GmbH w Schkeuditz, ośrodek Vitalis na długo pozostaną im w pamięci. Relacjonując przebieg praktyki zawodowej, którą odbywali w warunkach naturalnych jako uczniowie kształcący się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestnicy wspólnie stwierdzili, że praca w nowym, naturalnym zawodowo środowisku pozwoliła poznać lepiej ich mocne i słabe strony, otworzyć się na nowe wyzwania, szczególnie w zakresie współpracy i relacji z innymi osobami, a także dostrzegać wartości i zjawiska społeczne w  innych kulturach. Po tym doświadczeniu łatwiej możemy sobie wyobrazić pracę w międzynarodowym środowisku w przyszłości.

Jako potwierdzenie udziału w projekcie Erasmus+ „Europejskie praktyki kluczem do kariery”, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie otrzymali dokumenty i certyfikaty: dokument Europass Mobilność, Osiągnięcia ECVET (Kartę Oceny Efektów Kształcenia), Certyfikat wystawiony przez Vitalis – organizację przyjmującą oraz Certyfikat od pracodawcy.

/ZS2/