26. absolutorium wójta Racławic

0
1067
Głosowanie nad absolutorium dla wójta gminy Racławice
Głosowanie nad absolutorium dla wójta gminy Racławice

Według wyliczeń wójta gminy Racławice – Adama Samborskiego, otrzymane na poniedziałkowej sesji 12 czerwca 2017 r. absolutorium (jednogłośne) jest 26. z kolei.

Zanim przyjęta została powyższa uchwała, radni zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zatwierdzili sprawozdania – finansowe i z wykonania budżetu za 2016 rok. A jest on jednym z najmniejszych w Małopolsce, a być może nawet i w Polsce. Dochody za poprzednie 12 miesięcy zrealizowane zostały w 98,55% i wyniosły 9 788 044 zł, a wydatki (95,54%) w wysokości 9 2019 749 zł. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonano na kwotę 402 056 zł (91,96% planu).

Wójt Adam Samborski
Wójt Adam Samborski

Podsumowując 2016 rok, wójt Adam Samborski mówił o największych wydatkach gminy. Należy do nich oświata, na którą poniesione zostały nakłady na poziomie 2 mln 862 tys. zł. Na ten cel samorząd otrzymał subwencje w wysokości 2 mln 286 tys. zł, jednakże jak widać nie zaspokaja ona w pełni potrzeb i różnicę (ponad 600 tys. zł) pomiędzy wydatkami oświatowymi a subwencją pokrywa gmina. Wspomniana różnica jest mniej więcej na poziomie całorocznych wpływów z podatku rolnego.

Kolejnym znaczącym wydatkiem dla racławickiego samorządu jest pomoc społeczna, na którą w 2016 roku wydatkowano 3 mln 181 tys. zł, a pozyskano 2 mln 875 tys. zł. Tu również rysuje się różnica pomiędzy tymi kwotami, którą pokrywa gmina.

W budżetowym dziale „transport i łączność” wydano 580 tys. zł. Do ponad 3,5 mln zł wyłożonych przez województwo na dokończenie modernizacji drogi wojewódzkiej 783, racławicki samorząd dołożył tylko 20 tys. zł. Do znacznych wydatków na remonty dróg przyczyniły się pozyskane dotacje na tzw. usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Z informacji wójta Adama Samborskiego wynika, iż zadłużenie gminy Racławice na koniec 2016 roku wynosiło 1 534 212 zł. W jego ocenie jest ono niewielkie i bezpieczne dla budżetu. Według niego nie jest wskazane branie dużych kredytów, bowiem odsetki od nich „zjadłyby” znaczną część skromnych dochodów gminy.

Po uzyskaniu jednogłośnego absolutorium, w kontekście zapowiedzi o wprowadzeniu kadencyjności włodarzy samorządów, zapytaliśmy wójta Samborskiego, piastującego swoje stanowisko od 1991 roku, ile jeszcze takich absolutoriów przed nim?

Długoletni gospodarz gminy odparł, że trudno stwierdzić, ale na pewno jeszcze jedno (do końca obecnej kadencji). Według Adama Samborskiego, wprowadzenie kadencyjności pogorszyłoby znacznie jakość samorządów. – Takie sztuczne ograniczenie spowodowałoby to, że wielu doświadczonych samorządowców nie mogłoby startować. Myślę, że doświadczenie w samorządzie jest jedną z podstaw jego funkcjonowania. To jest wiedza, szukanie pewnych  rozwiązań na podstawie zdobytych doświadczeń. Wiedza i doświadczenie są decydujące w sprawowaniu funkcji wójta, burmistrza, czy też prezydenta.

Pytany o podsumowanie zeszłego roku, wójt Racławic przyznał, że był on nieco bardziej skąpy pod względem inwestycji, ale jest to podyktowane tym, że nie ruszyły jeszcze wówczas środki unijne z nowego rozdania. Uruchamiane są one dopiero w bieżącym roku. I tak w jego ocenie był to dobry rok.

Obecny 2017 rok również zapowiada się nieźle, a nawet lepiej niż poprzedni. Gmina otrzymała drogowe promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, będą zapewne jeszcze kolejne dotacje z Urzędu Wojewódzkiego. Przy drodze wojewódzkiej planowana jest budowa kawałka chodnika. Jeśli chodzi o inwestycje z funduszy unijnych, gmina Racławice będzie termomodernizować „Willę Sławka” w Janowiczkach. Dzięki temu uda się w końcu uratować ją przed postępującą dewastacją. Ponadto przygotowywanych jest parę projektów w ramach rewitalizacji. Nie będzie łatwo pozyskać z tego fundusze, ponieważ w skali województwa jest ich niewiele, napór gmin na ich pozyskanie jest potężny, a przygotowanie planów rewitalizacji bardzo kosztowne.

Ponadto gmina przygotowuje się do złożenia wniosku na odnawialne źródła energii dla mieszkańców (kolektory słoneczne i elektrownie fotowoltaiczne). Wójt wspomniał, iż w ramach poprzednich rozdań Programu Operacyjnego, udało się w gminie na domach prywatnych zamontować prawie 300 kolektorów słonecznych. Niestety w nowym rozdaniu programu, obniżono poziom dofinansowania z 85% do 60%. Mimo to jest zainteresowanie mieszkańców tym tematem.

Niestety nie jest już tak kolorowo w przypadku dworu położonego nieopodal pomnika Bartosza Głowackiego. Wobec tej zabytkowej nieruchomości toczy się postępowanie administracyjne ze spadkobiercami starającymi się o jej zwrot. Według wójta gminy Racławice, zapowiada się, iż postępowanie to zostanie rozstrzygnięte na korzyść spadkobierców.

Krzysztof Capiga