Drogownictwu poświęcona była sesja Rady Powiatu Miechowskiego, która odbyła się 31 maja 2017 r. Tematykę rozpoczął naczelnik Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg – Janusz Skóra, który przedłożył informację w zakresie regularnego przewodu osób na ternie powiatu. Jego relacja była bardzo szczegółowa, momentami być może aż za bardzo, bowiem po pewnym czasie widać było na sali zmęczenie tą tematyką. Niemniej jednak można było się m.in. dowiedzieć, że starosta wydał ośmiu przedsiębiorcom 18 zezwoleń na linie komunikacyjne. Według naczelnika, potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności wydają się być zaspokojone. Z Miechowa na różnych autobusowych liniach komunikacyjnych wygląda ono następująco: do godz. 10 – 116 kursów, od 10.do 14. – 87 kursów, do godz. 18 – 99 kursów, po godz. 18. – 26 kursów. Podsumowując, na terenie powiatu miechowskiego dziennie wykonywanych jest 328 kursów autobusowych. Największym obłożeniem, a tym samym zainteresowaniem, cieszy się transport publiczny relacji Miechów – Kraków /i z powrotem/.

Według Janusza Skóry, wielość podmiotów świadczących usługi komunikacyjne a tym samom ich konkurencyjność, korzystnie wpływają na jakość usług przez nich świadczonych. Objawia się to m.in. uzupełnianiem taborów o coraz nowocześniejsze i pojemniejsze pojazdy. Do przewozów zadeklarowanych jest 90 autobusów, z czego: 7 do 17. miejsc, 62 do 50. miejsc, 21 powyżej 50. miejsc.

Do wspomnianych busów, czy autobusów należy dołożyć kursy pociągów. Do Krakowa dziennie jeździ 33 pociągów.

Wątek transportowo-drogowy kontynuował Roman Suchoń, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie. Pod kuratelą tej jednostki jest łącznie 448,3 km dróg. Większość z nich mają nawierzchnię bitumiczną (429,8 km), ale są też tłuczniowe – 6,3 km, a nawet gruntowej – 12,2 km. Najwięcej „powiatówek” umiejscowionych jest w gminie Miechów – 105,6 km, a najmniej na ziemi racławickiej – 37,8 km. Na powiatowych szlakach komunikacyjnych znajduje się 33 mosty.

W 2016 roku ZDP wydatkował prawie 8 mln zł, z czego zdecydowana większość – 5 mln zł – poszła na inwestycje drogowe. Roboty własne w ramach drogowej służby interwencyjnej pochłonęły prawie 1,3 mln zł. Z racji rozbudowanej i rozległej sieci dróg powiatowych, koszt ich utrzymania za zeszły rok wyniósł około niespełna 1,2 mln zł. Przy wsparciu środków z budżetu państwa (około 2 mln zł) za prawie 4 mln zł zmodernizowano drogi powiatowe na terenie gminy Charsznica, która wraz z powiatem dołożyła do tego niemal po 1 mln zł. Za 830 tys. zł w ramach systemu 50/50, samorząd powiatowy z udziałem gminnych zmodernizował 4,342 km dróg.

Jeśli chodzi o plany ZDP na 2017 rok, to warto wspomnieć, iż całościowe wydatki na ten okres oszacowano na 6,1 mln zł, z czego:  3,3 mln zł na inwestycje drogowe, 964 tys. zł – bieżące utrzymanie dróg i mostów, około 1 mln 370  tys. zł– roboty własne, 66 tys. zł – zakupy inwestycyjne, 37 tys. zł utrzymanie budynku mieszkalnego, 356 tys. zł – utrzymanie ZDP.

Największym i najkosztowniejszym zadaniem jest realizowana już przebudowa ul. Piłsudskiego w Miechowie. Na ten cel z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pozyskano 1 mln 472 tys. zł. Do zadania oprócz powiatu (741 500 zł) dokłada gmina Miechów 757 700 zł.

Zastrzeżenia co do planu inwestycyjno-wydatkowego Zarządu Dróg Powiatowych miał radny Krzysztof Świerczek. Zauważył, iż na bieżące utrzymanie dróg w tym roku przewidziano mniejszą kwotę o prawie 220 tys. zł. Jego zdaniem plan inwestycji powinien być konsultowany z radnymi i przyjmowany jeszcze w grudniu ubiegłego roku, a nie na koniec maja, gdzie część zadań jest już w trakcie realizacji. Jednocześnie ubolewał, że radni nie mają wpływu na planowanie inwestycji.

Krzysztof Capiga