Inwestycje, remonty, kolektory

Z sesji Rady Gminy...

0
1186
Sesja Rady Gminy Książ Wielki - 29 maja 2017
Sesja Rady Gminy Książ Wielki - 29 maja 2017

W poniedziałek 29 maja 2017 r. zebrała się Rada Gminy Książ Wielki. Mimo że obrady potrwały mniej niż 2 godziny, ale były one rzeczowe i podczas nich dyskutowano o bieżących sprawach dotyczących samorządu, a także przyjęto kilka uchwał.

Bieżące inwestycje

Z informacji o działalności międzysesyjnej przedstawionej przez wójta Marka Szopę,  można było się dowiedzieć m.in. o inwestycjach będących w fazie przygotowania, bądź też już w realizacji.

Do końca października 2017 roku ma być zrealizowana głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książu Małym. Kosztorys zadania wynosi 1,9 mln zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmodernizowane zostaną drogi gminne Krzeszówka – Zaryszyn i Zaryszyn – Trzonów. Wykonawcą tego przedsięwzięcia, które ma potrwać do końca września 2017 roku, jest firma „Dukt” z Kielc.

Przekazany został plac budowy firmie z Bielska Białej, która będzie gruntownie modernizować most w Giebułtowie. Koszt zadania wynosi 122 095 zł + koszt nadzoru inwestorskiego – 6 150 zł. Zakończenie robót ma nastąpić do końca lipca 2017 roku. „Podłoga” mostu wymieniona zostanie z drewnianej na asfaltową i zostaną przy tym obniżone najazdy na most o około 8 cm. Nie będzie ograniczeń nośności mostu.

Na czas robót, most będzie wyłączony z eksploatacji. W związku z tym zadaniem zorganizowane zostaną objazdy

Remonty dróg gminnych

W newralgicznych punktach drogi gminne zostaną wyremontowane tzw. metodą natryskową. Dokona tego firma z Olkusza za cenę 25 830 zł. Ponadto będzie rozwożony kamień do utwardzenia dróg, a dzięki pozyskaniu funduszy z Urzędu Marszałkowskiego (133 tys. zł), wyremontowana zostanie droga do pól w Mianocicach.

Remont remizy w Trzonowie

W ramach programu „Remizy Małopolskie” Urząd Marszałkowski przyznał 37 tys. zł na remont remizy w Trzonowie. Dodatkowo gmina wystąpiła o dotację w kwocie 50 tys. zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej. Kosztorys inwestorski na remont remizy opiewa na kwotę 190 tys. zł.

Szansa na kolektory słoneczne dla mieszkańców

7 gmin powiatu miechowskiego zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dotację na kolektory słoneczne dla mieszkańców. Liderem projektu będzie gołczański samorząd. Nabór na to zadanie ma być ogłoszony w III kwartale 2017 roku, prawdopodobnie we wrześniu

W związku z powyższym, w czerwcu na terenie gminy Książ Wielki będą zbierane ankiety wśród mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem kolektorów. Dofinansowanie ma wynosić 60% kosztów całkowitych brutto. Wyspecjalizowana firma będzie wizytowała poszczególne gospodarstwa domowe po to, by zweryfikować dane zawarte w ankietach oraz projektować miejsca montażu kolektorów. Przy tej okazji zawierane będą wstępne umowy i pobierane zaliczki w kwocie 500 zł. Warto podkreślić, że w przypadku niemożliwości rozliczenia zadania z powodu nie otrzymania dofinansowania z funduszy zewnętrznych, zaliczki te będą zwracane.

Koszt zadania na 1 kW przewidziany jest w wysokości 5,5 tys. zł. Zamontowanie instalacji, w zależności na zapotrzebowanie mocy na poszczególne gospodarstwo, kosztować ma pomiędzy 20 a 30 tys. zł. Zatem 40 % udział obywatela zamknie się mniej więcej kwotą od 8 do 12 tys. zł. Gmina pokrywa koszty przygotowania projektu i nadzoru nad montażem – około 2 tys. zł na obiekt. Czas realizacji tego zadania zaplanowany jest na lata 2018-2020.

Przy tej okazji wójt Marek Szopa przestrzegał przed firmami, które obiecują montaż kolektorów z 80% dotacją. Kilka dni przed sesją w Książu Wielkim odbyło się spotkanie z jedną z takich firm.
Wójt Marek Szopa przestrzegał: – Firma spotkanie uzgodniła z naszym księdzem, a on zaprosił na nie obywateli. Myśmy nie mieli z tym nic wspólnego. Firma zaproponowała mieszkańcom 80% dotacji. Okazuje się, ze są to dane niewłaściwe. Firmie zależało tylko i wyłącznie na wejściu w kontakt z mieszkańcami,  przygotowaniu dla nich dokumentów i zebraniu kasy. I pewnie tyle byśmy ich widzieli… Jeżeli jest ktoś zainteresowany, to proszę, niech się dalej z firmą kontaktuje. Myśmy próbowali dotrzeć do nich. Twierdzą, że pomylili granice województwa. Działają w województwie śląskim, gdzie dotacja do kolektorów wynosi 80%, a w Małopolsce – 60%. Nie byli w ogóle zorientowani gdzie są.

Krzysztof Capiga

Sesja Rady Gminy Książ Wielki - 30 maja 2017
Sesja Rady Gminy Książ Wielki – 29 maja 2017