Z obrad Rady Gminy Słaboszów

0
1298
Sesja Rady Gminy w Słaboszowie - 27 kwietnia 2017
Sesja Rady Gminy w Słaboszowie - 27 kwietnia 2017

28 kwietnia 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Słaboszów. W obradach uczestniczyli: wójt Gminy Słaboszów Marta Vozsnak, dyrektor Zespołu Szkół w Dziaduszycach Dorota Dubaj, dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach Janusz Schab, dyrektor SP ZOZ  Stefan Mierzwiński, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinie Wielkiej Anna Mielus, kierownik Sekcji Dróg i Mostów ZDP w Miechowie Marcin Tompolski.

Zaproszeni goście odpowiedzieli na liczne pytania kierowane przez radnych, które w większości dotyczyły przebudowy drogi powiatowej Bukowska Wola – Działoszyce.

W dużej części sesja Rady Gminy poświęcona była funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie. Ponadto Rada Gminy Słaboszów: przyjęła sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie  za 2016 r. oraz powołała Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie.

dyt. Stefan Mierzwiński składa sprawozdanie z działalności Ośrodka Zdrowia
dyt. Stefan Mierzwiński składa sprawozdanie z działalności Ośrodka Zdrowia

Również przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie w wysokości 3.000,00 zł.

W sprawach różnych Rada Gminy wraz z dyrektorami szkół dyskutowała na temat dalszego funkcjonowania szkół na terenie Gminy Słaboszów.