25 kwietnia 2017 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej i w ul. Krótkiej w Miechowie”.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od włączenia do istniejącego kanału zlokalizowanego w ul. Krótkiej wraz z przejściem poprzecznym przez ul. Sienkiewicza, przejściem pod dnem rzeki, a następnie wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej.

Do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 9 budynków mieszkalnych oraz budynek wielorodzinny posiadający 18 mieszkań.

Całkowita wartość zadania to 807 442,55 zł brutto. Prace realizowane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miechów a Wykonawcą – Zakładem Ogólnobudowlanym i Instalacji Elektrycznych z Orłowa reprezentowanym przez Pana Pawła Kozieł.

W przekazaniu palcu budowy uczestniczyli przedstawiciele gminy, wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Na miejscu wspólnie omówiono poszczególne etapy prac ujęte w dokumentacji technicznej.

Tym samym rozpoczęto realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji w ul. Podmiejskiej. Pierwszy etap prac obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w ww. ulicy zakończy się za budynkiem mieszkalnym nr 34. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja zadania na dalszym odcinku ulicy.

Zakończenie wszystkich robót objętych umową, związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej i w ul. Krótkiej zaplanowano na październik br.

(mg)