Auto dla OSP, gaz dla gminy

0
1608

W obradach XXXV sesji Rady Gminy Gołcza, w dniu 25 kwietnia 2017r. uczestniczyli niecodzienni goście. Wśród nich byli m.in. Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Robert Kwiatkowski, Komendant Powiatowy PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński.

W czasie sesji wojewoda Józef Pilch wręczył na ręce wójta Lesława Blachy decyzję Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie przekazania średniego samochodu bojowego z PSP Miechów dla OSP Przybysławice. Następnie „akt przekazania” trafił do przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach prezesa Mirosława Molendy i naczelnika Roberta Goldy.   

Natomiast wójt Lesław Blacha i przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Kwiatkowski podpisali list intencyjny w sprawie rozwoju sieci gazowej na terenie gminy Gołcza. List intencyjny stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i  projektowych dotyczących wybudowania gazowej sieci dystrybucyjnej w gminie.

Podczas sesji przyjęto sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za 2016 rok oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok. Podjęto także uchwały z zakresu finansów i pomocy społecznej.

(mg)