Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 10.1.3.

Projekt pn.: „Podniesienie wyników edukacyjnych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Miechów” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 160 885,94 zł, co stanowi 95% jego całkowitej wartości.

Jest to kolejny wniosek Gminy Miechów dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Tym razem, otrzymane fundusze pozwolą na doposażenie pracowni przedmiotowych, zorganizowanie zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. 

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Miechowie oraz Szkole Podstawowej w Pstroszycach w latach 2017 -2019.

(mg)