Z „Kawką” likwidowana niska emisja

0
917

Już trzeci rok Gmina Miechów realizuje projekt pn. ”Likwidacja niskiej emisji w mieście Miechów etap 2” Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA.

Obecnie trwa podpisywanie umów dotacji dla wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców Miechowa, którzy likwidują stare węglowe piece i zastępują nowymi źródłami ciepła, przede wszystkim kotłami gazowymi.

Pozyskane środki na udzielanie dotacji pochodzą z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie trwania naboru do Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie wpłynęło 141 wniosków od osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Stosowne wnioski złożyło również 5 wspólnot mieszkaniowych z terenu Miechowa.

Na realizację zadań z programu KAWKA w 2017 zabezpieczono kwotę w wysokości 1 048 204,00 zł.

Projekt realizowany jest w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju.

(mg)