Niepubliczne szkoły na Zamku rekrutują, publiczne do likwidacji

0
1829

29 marca 2017 r. Rada Powiatu zatwierdziła likwidację Liceum oraz rozwiązanie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa mieszczących się w Zamku na Mirowie w Książu Wielkim. Zgodnie z uchwałą, placówki przestaną istnieć z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Uczniowie, którzy do tego czasu nie ukończą nauki w ksiąskim LO, będą mieli możliwość jej kontynuowania w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie. Dokumentacja z likwidowanej szkoły przekazana zostanie staroście miechowskiemu z wyjątkiem przebiegu nauczania, który przekazany zostanie małopolskiemu kuratorowi oświaty. Majątek rozwiązanego Zespołu Szkół w Książu Wielkim pozostaje własnością powiatu.

Żałując tego, iż nie przysługuje mu tzw. prawo weta,  radnego Jana Biesagę interesowała przyszłość zamku w kontekście funkcjonującego w nim Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych  prowadzonych przez Stowarzyszenie „Mirów”. Czy jest możliwość przekazania w jakiejś  formie obiektu Stowarzyszeniu? – pytał.

Starosta Marian Gamrat na sesji odparł jedynie, iż obiekt zostanie zabezpieczony elektronicznie w postaci monitoringu, a także przeciwpożarowo (czujki dymowe). Jeśli chodzi o ewentualną kwestię przekazania budynku Stowarzyszeniu, będzie ona rozważana i konsultowana.

„Mirowiacy” nie składają broni, wręcz przeciwnie. Jak można się dowiedzieć z profilu fejsbukowego niepublicznych szkół (kliknij tutaj), otwierane są nowe kierunki kształcenia. Jednym z nich jest licealny profil „Zdrowie i uroda”, na którym oprócz ogólnych zajęć prowadzone będą profilowe – edukacja kosmetyczna i prozdrowotna (elementy dietetyki). Prócz tego novum, mirowskie LO  w swej ofercie posiada profile – ogólny i mundurowy.

Również technikum otwiera się na potrzeby rynku pracy. Tu nowością jest technik informatyk. Ponadto młodzież może wybrać zawody techników – rolnika, logistyka, cyfrowych procesów graficznych.

 Z ofertą Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych  w Książu Wielkim będzie można się zapoznać podczas nadchodzących Dni Otwartych Szkoły – w czwartek 27 kwietnia 2017 r.

 (ck)