Z „Jaksą” o PROW-ie

0
903

W poniedziałek 27 marca 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami  Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD w sprawie naborów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W zebraniu udział wzięli przede wszystkim reprezentanci organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Gołcza. Omówione zostały zagadnienia związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej oraz wzrostem aktywności społecznej mieszkańców. Celem działań jest rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich.

(mg)