I Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych

0
1576

Pod patronatem wójta gminy Kozłów Jana Zbigniewa Basy oraz proboszcza miejscowej parafii ks. Edwarda Molendy, Gminny Ośrodek Kultury organizuje I Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie palm dnia 9 kwietnia 2017 do godz. 12.30 /niedziela palmowa/ pod Kościół Podwyższenia Krzyża św. w Kozłowie z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy stanowi załączniki do niniejszego regulaminu (opublikowany poniżej w galerii). Do palmy należy trwale przytwierdzić kartkę z danymi i wiekiem wykonawcy.

Oceny prac dokona co najmniej 3 osobowe jury powołane przez Organizatora. Komisja Konkursowa oceniając palmy będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy, walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły), nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych.

W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace konkursowe. Wręczenie nagród odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie

(ck)