Sensory badają jakość powietrza

0
1241

W piątek 10 lutego na terenie Miechowa zamontowano 6 sensorów jakości powietrza. Rozmieszczenie czujników zanieczyszczeń w różnych lokalizacjach miasta pozwoli na przeprowadzenie analizy przestrzennej pyłów PM2.5 oraz PM 10 i zapewni mieszkańcom wiedzę o stanie powietrza w najbliższym otoczeniu.
Zainstalowane sensory pobierają następujące dane pomiarowe:
– temperaturę powietrza
– wilgotność
– ciśnienie

Dane pomiarowe są przedstawione za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą CAQI wskazaną w tabeli poniżej:

  Zanieczyszczenie powietrza
PM10 [μg/m3] PM2,5 [μg/m3]
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 20-50 12-36
Umiarkowany 50-100 36-60
Dostateczny 100-140 60-84
Zły 140-200 84-120
Bardzo zły > 200 > 120

Dodatkowo wyniki przesyłane są do platformy internetowej  https://map.airly.eu/#latitude=50.35561&longitude=20.01397.

Sensory zamontowała firma Airly sp. z o.o.