Senator RP Marek Pęk organizuje otwarty konkurs „Żołnierze Wyklęci – Cześć ich pamięci!”, który obejmuje powiaty: krakowski, miechowski i olkuski. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej o bohaterach walki o wolną Polskę, wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a dzięki temu pogłębienie świadomości narodowej i dumy z polskości.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodków specjalnych oraz dorośli. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wyjazd do Warszawy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie konkursu (w poniższej galerii zdjęć). Prace konkursowe należy przesłać do 10 marca, na adres biura (ul. Rynek 12, 32-050 Skawina) lub drogą mailową (senator.pek@gmail.com).

O konkursie można także przeczytać na edukacyjnej stronie Senatu: http://senat.edu.pl/zolnierze-wykleci/o-konkursie/


Zachęcamy do udziału!
Antoni Holik
Dyrektor Biura Senatora RP Marka Pęka