Od marca br. rozpocznie się realizacja kolejnej edycji projektu „Już pływam”.

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., Gmina Miechów otrzymała pomoc finansową na realizację projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Powyższy projekt współfinansowany jest przez Województwo Małopolskie w kwocie 16 150 zł. Z nauki pływania skorzysta łącznie 105 uczniów klas I – VI szkół podstawowych z terenu gminy Miechów.

Zajęcia promować będą prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu. Prowadzone będą przez wykwalifikowanych ratowników na obiekcie krytej pływalni w Miechowie. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mają szansę nie tylko zdobyć umiejętności pływackie, ale też rozwijać swoje sportowe talenty.

Realizacja zadania przyczyni się również do profilaktyki wad postawy oraz rozważnego i aktywnego spędzania czasu.