Więcej ruchu w szkołach

0
978

Gmina Miechów przystąpiła do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. :„Szkolny Klub Sportowy”. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży nieobjętej formami aktywności ruchowej, np. treningami w klubach sportowych. Uczestnikami programu będą uczniowie Gimnazjum nr 1 w Miechowie oraz szkół podstawowych z terenu gminy.

Dodatkowa aktywność fizyczna wśród uczniów, realizowana będzie w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych takich jak: gry zespołowe, tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe oraz taneczne. Odbywać się one będą pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego (dwa razy w tygodniu po 60 min. w grupach 15 – 20 osób). Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają  drobny sprzęt sportowy dla każdej grupy.

Operatorem wojewódzkim programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Okres realizacji SKS: od 23.01.2017 r. do 15.12.2017 r.

(mg)