Liczba przestępstw kryminalnych spada

Podsumowanie 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie

0
1351
Narada Roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie - miechowski.pl
Narada Roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie - miechowski.pl

2 lutego 2017 r., w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki pracy miechowskiej Policji w 2016 roku. W naradzie uczestniczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie podinsp. Tomasz Drożdżak, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie mł. insp. Wojciech Domagała, a także kierownicy komórek organizacyjnych miechowskiej Policji. Ponadto w naradzie uczestniczyli zaproszeni goście: starosta Miechowski Marian Gamrat, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie mł. bryg. Mirosław Pogoń oraz burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie Dariusz Marczewski.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Miechowie podinsp. Tomasz Drożdżak, który przywitał zebranych i przedstawił strukturę oraz sprawy kadrowe kierowanej przez siebie jednostki. Tu należy zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik zatrudnienia, na 93 etaty zatrudnionych jest 92 policjantów i tylko 1 wakat. 

Następnie głos zabrał komendant Wojciech Domagała, który przedstawił informacje dotyczące pionu kryminalnego i wyników osiągniętych w zakresie zwalczania przestępczości w powiecie miechowskim. Tutaj istotny jest spadek ilości przestępstw kryminalnych – w porównaniu z rokiem 2015 ilość tych przestępstw zmniejszyła się o 16,5 % a wykrywalność w tej kategorii została utrzymana na poziomie 60,6 % (wzrost o 1,1 %). Korzystna tendencja utrzymała się także wśród przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie. W kategorii 7 podstawowych przestępstw, do których zaliczamy włamania, kradzieże, niszczenie mienia ale także rozboje pobicia i uszkodzenie ciała, w porównaniu z rokiem 2015 nastąpił spadek ilości przestępstw o blisko 12 % przy jednoczesnym wzroście wykrywalności o 8,2 %.

Podsumowanie w zakresie służby prewencyjnej przedstawił Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Piotr Galicki. Podkreślić należy, że ilość interwencji podejmowanych przez miechowskich policjantów utrzymała się na podobnym poziomie 5 500 i przy tej liczbie zdarzeń osiągnięty został dobry czas reakcji, czyli średni czas od zgłoszenia do przyjazdu policjantów na miejsce zdarzenia. Wyniósł on 11 min 6 sekund, podczas gdy próg satysfakcji ustalony był na poziomie 11min 32 sekund. Kończąc prezentację wyników miechowskiej Policji rzecznik prasowy asp. szt. Marcin Jamroży omówił wybrane sprawy kryminalne z 2016 roku oraz przedstawił działania profilaktyczne realizowane przez miechowskich policjantów.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podsumował osiągnięte wyniki i ważniejsze wydarzenia z 2016 roku. Inspektor Strzelecki zwrócił uwagę na dobre wyniki małopolskiej policji i podziękował policjantom za zaangażowanie.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali osiągniętych wyników ale przede wszystkim podkreślili dobrą współpracę z miechowską Policją. Zarówno Pan starosta Marian Gamrat, jak i burmistrz Dariusz Marczewski zwrócili uwagę, że powiat miechowski jest powiatem bezpiecznym i podziękowali za wkład w budowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Za wyjątkowo dobrą współpracę policjantów i strażaków podziękował także mł. bryg. Mirosław Pogoń – Zastępca Komendanta PSP w Miechowie.

Kończąc naradę komendant Drożdżak podziękował przedstawicielom władz samorządowych i straży pożarnej za współpracę a także policjantom za zaangażowanie w codziennej służbie.

asp. szt. Marcin Jamroży