Europejska mobilność zwiększa kompetencje zawodowe uczniów „Ekonomika”

0
1623

„Chcemy dać naszym uczniom korzenie i skrzydła” – tak brzmi motto Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie, popularnego „ Ekonomika”. Szkoła stale udoskonala swoją ofertę edukacyjną i dostosowuje ją do zmieniającego się rynku pracy i nowych wyzwań edukacji zawodowej a wyznacznikiem kształcenia zawodowego jest przecież rynek pracy.

Dyrekcja ZS NR 1 w Miechowie i nauczyciele dokładają wszelakich starań, aby przygotować uczniów do udanego startu zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów  ”Ekonomika” na rynku pracy. Powszechnie znana metoda łączenia teoretycznej nauki zawodu ze zdobywaniem umiejętności praktycznych została wzbogacona o możliwość odbycia praktyk zawodowych w niemieckich firmach, przez co absolwenci „ Ekonomika” zdobędą umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym. Praktyka zagraniczna jest obecnie kluczowym kryterium doboru pracowników, również dla polskich pracodawców.  

Aby pozyskać środki na organizację praktyk zagranicznych  ZS Nr 1 w Miechowie przystąpił do postępowania konkursowego w akcji 1 sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2016, a złożony projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.”

Projekt pt.: „Europejska mobilność zwiększa kompetencje zawodowe uczniów” będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie w okresie od 1 grudnia 2016 r. do  28. Lutego 2018 r. Dofinansowanie projektu wynosi 168 051,67 zł.                                                                                                                       

Projekt ten nie tylko  zwiększy kompetencje zawodowe uczniów, ale także pozwoli lepiej poznać język i kulturę niemiecką. Projekt przyniesie korzyści także szkole, której pracownicy zwiększą swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektem i współpracy międzynarodowej.

Dyrektor Szkoły Marzena Samborska poinformowała, że przed wyjazdem na staż uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu oraz będą objęci: wsparciem językowym, kulturowym oraz pedagogicznym.

Praktyka zagraniczna stwarza uczniom ZS Nr 1 w Miechowie nowe perspektywy rozwoju oraz otwiera drogę do międzynarodowej ścieżki kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

Odbycie stażu zostanie potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.