Plan organizacji ruchu przy dworcu PKP w Miechowie
Plan organizacji ruchu przy dworcu PKP w Miechowie

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Miechów”, którego Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. od dnia 2 stycznia 2017 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu.

Budynek dworca wraz z przyległym terenem zostanie wygrodzony bez możliwości dojścia na perony oraz parkowania w jego obrębie.  Dojście na perony będzie możliwe po stronie południowej dworca schodami tymczasowymi. Dla podróżnych, zostanie udostępniony tymczasowy parking zorganizowany po południowej stronie dworca, zgodnie z załączonym (przedstawionym) projektem organizacji ruchu

Umowny termin (planowany termin) zakończenia inwestycji to koniec września 2017 r.