Budżet gminy Kozłów w skrócie

0
1406
Głosowanie nad uchwałą budżetową gmina Kozłów na 2017 rok - miechowski.pl
Głosowanie nad uchwałą budżetową gmina Kozłów na 2017 rok - miechowski.pl

W środę 28 grudnia 2016 roku Rada Gminy Kozłów przyjęła uchwałę budżetową na 2017 rok. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym podjętym w Nowym Roku będzie budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Zespole Szkół.

A oto ogólne założenia budżetu gminy Kozłów:

Lp. TREŚĆ KWOTA
1. PLANOWANE DOCHODY     16 204 166,88   
2. PLANOWANE WYDATKI     16 165 876,66   
3. WYNIK            38 290,22   
4. FINANSOWANIE (4.1. – 4.2.) –          38 290,22   
4.1. Przychody ogółem          180 545,78   
  z tego:  
  Kredyty i pożyczki                               –     
  spłaty pożyczek udzielonych                               –     
  nadwyżka z lat ubiegłych                               –     
  inne źródła (wolne środki)              180 545,78   
4.2. Rozchody ogółem              218 836,00   
  z tego:  
  spłaty kredytów i pożyczek              218 836,00   
  W tym: spłaty pożyczek z WFOŚi GW                37 692,00   
  pożyczki                               –     
  inne cele                               –     
     

 

W wydatkach majątkowych (kwota – 2 106 752,00 zł) planowane są następujące inwestycje:

  1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie,
  2. Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi oraz dostarczanie wody  – inwestycja na wodociągu,
  3. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bogdanów w ramach FOGR,
  4. Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej nr K140163 Kamionka-Kozłów…”– zabezpieczono 50% wartości kosztorysowej zadania,
  5. Remont budynku Urzędu Gminy, wykonanie projektów technicznych do realizacji inwestycji,
  6. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji,
  7. Dobudowa oświetlenia ulicznego.