Budżet z kolędnikami w tle

0
1113
Kolędnicy na sesji w Książu Małym - miechowski.pl
Kolędnicy na sesji w Książu Małym - miechowski.pl

W czwartek 29 grudnia, tym razem w remizie w Książu Małym, zebrała się Rada Gminy Książ Wielki. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2017 rok.

Zanim radni przystąpili do procedowania nad finansami samorządu, wójt Marek Szopa omówił działalność międzysesyjną. 16 grudnia do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie został złożony wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy (etap III). Koszt całkowity przedsięwzięcia ma wynieść 3 mln 756 tys. zł, a po odliczeniu vat – 3 mln 54 tys. zł. Dofinansowanie na tę inwestycję ma wynieść 63,6%, co daje 1 mln 943 tys. zł. W tym zadaniu zawarte będą: budowa odcinka wodociągu (głównie ul. Piłsudskiego – 286 tys. zł), odcinek wodociągu w Antolce (około 50 tys. zł), przebudowa oczyszczalni ścieków w Książu Wielkim (754 tys. zł), przydomowe oczyszczalnie w Książu Wielkim (70 sztuk), zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej. Jak informował na sesji wójt, zmieniły się przepisy budowy oczyszczalni przydomowych. Jest teraz wymóg instalacji oczyszczalni nowej generacji, tak żeby móc pobrać z niej wodę do ponownego wykorzystania. Stąd koszt jednej oczyszczalni nie będzie wynosił 12 tys. jak poprzednio, a około 22-23 tys. zł. Marek Szopa ma obawy, czy uda się zainstalować wszystkie 70 oczyszczalni, bowiem niektórzy chętni zaczynają się z tego wycofywać. Do tego wszystkiego dojdzie jeszcze przebudowa 25 gminnych odcinków wodociągów (356 tys. zł). Chodzi tu głównie o wymianę w terenie zasuw i hydrantów. Wójt ocenia, iż szanse pozyskania środków z PROW na powyższy cel są bardzo duże.

Są perturbacje związane z Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych. Według nieoficjalnych informacji, dotacja dla Małopolski ma być obcięta z 71 mln zł do 55 mln zł. Gdyby to się potwierdziło, to droga złożona do programu przez gminę Książ Wielki spadłaby z 3. na 13. miejsce listy rezerwowej. Może się jednak okazać, że kilka samorządów może zrezygnować z programu na rzecz PROW-u, bowiem tu wsparcie jest wyższe – 63%, a w NPPDL – 50%. Dodatkowo wystąpią zapewne oszczędności poprzetargowe. To wszystko może się złożyć na korzystne dla gminy rozstrzygnięcia i możliwe że zgłoszony wniosek (modernizacja 500 m ul. Długosza i Podzamcze) uzyska akceptację. Zadanie ma kosztować szacunkowo 960 tys. zł. Mieści się w nim nie tylko remont nawierzchni, ale do tego chodniki, kanalizacja deszczowa, odwodnienie, parkingi.

Wójt Szopa informował radnych i sołtysów o konieczności udzielenia dotacji dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości około 120 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone będą na przystosowanie obiektu i pomieszczeń do utworzenia poradni rehabilitacyjno – treumatologicznej. Jest spora szansa, aby utworzyć ją w ksiąskim ośrodku, być może już od czerwca 2017 roku. Korzystaliby z niej pacjenci nie tylko z gminy, ale też spoza.

– Kolejne 100 tys. wypadałoby przeznaczyć na most w Giebułtowie – stwierdził na sesji wójt. Chodzi o odnowienie drewnianego mostu za remizą. Obiekt w nowym wydaniu projektuje fachowiec z Politechniki Świętokrzyskiej. Struktura nośna ma zostać, całość ma być betonowa.

Budżet 2017

Wójt gminy Książ Wielki na sesji w Książu Małym przedstawił główne założenia do budżetu na 2017 rok. Dochody zakładane są na poziomie 19 513 026 zł, a wydatki – 20 374 736 zł (bieżące – 17 064 473 zł, majątkowe – 3 310 000 zł). Przewidziane są rozchody w wysokości 1 mln 220 tys. zł z tytułu: spłaty pożyczki -20 tys. zł, wykupu obligacji komunalnych – 1 mln 200 tys. zł. Będą też przychody w wysokości 2 081 710 zł ( z emisji obligacji – 1 mln zł, z zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 081 710 zł.

Wójt Marek Szopa prezentuje projekt budżetu na 2017 rok - miechowski.pl
Wójt Marek Szopa prezentuje projekt budżetu na 2017 rok – miechowski.pl

Z planowanych inwestycji na 2017 rok wójt wspomniał o wymienionych powyżej oraz o zadaniach w ramach Rewitalizacji.  Te ostanie opisywaliśmy już na łamach portalu, można je znaleźć TUTAJ

Radni jednogłośnie przyjęli budżet 2017 - miechowski.pl
Radni jednogłośnie przyjęli budżet 2017 – miechowski.pl

Krzysztof Capiga