Poważny inwestor na horyzoncie

0
3344
Aktualny stan zabudowań po PZZ Kozłów - miechowski.pl
Aktualny stan zabudowań po PZZ Kozłów - miechowski.pl

Mieszkańcy gminy Kozłów od wielu lat czekają, by zrujnowane obiekty po byłych zakładach zbożowych, które niegdyś były motorem napędowym tej ziemi, zostały w końcu zagospodarowane, aby nie tylko nie straszyły już swoim wyglądem, ale przynosiły wymierne korzyści, choćby w postaci miejsc pracy.

Według, być może w wielu uszach sensacyjnej wręcz, informacji przedstawionej przez wójta Jana Zbigniewa Basę na środowej sesji Rady Gminy (28 grudnia 2016 r.), pojawił się poważny inwestor, który nie tylko chce kupić od obecnego właściciela zabudowania i działki po PZZ Kozłów, ale wykorzystać je do działalności gospodarczej na bazie istniejących elewatorów. Działalność ta polegałaby na przechowalnictwie, przeładunku, czyszczeniu zbóż i związanej z tym logistyki.

Według zapowiedzi wójta, umowa kupna-sprzedaży ma już być zawarta 5 stycznia 2017 roku. Jednak do tego czasu włodarz gminy nie chce ujawniać nazwy firmy, która chce zainwestować w popularnie zwane „pezetzety”. Niewątpliwym atutem zakładu jest jego umiejscowienie i połączenie kolejowe we wszystkich kierunkach Polski.

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Florek pytała o pochodzenie firmy i czy kupi ona cały zakład i działki do niego przynależne?

Jan Zbigniew Basa wyjawił, że jest to polska firma i kupi wszystko. Zdewastowane budynki prawdopodobnie zostaną wyburzone. Podkreślając potrzebę miejsc pracy dla lokalnej społeczności, gospodarz gminy zadeklarował, iż ze swojej i samorządu strony udzieli wsparcia na początku działań nowego inwestora w postaci mniejszych obciążeń podatkowych. – Lepiej mieć coś, czyli miejsca pracy, niż nie mieć nic, jak do tej pory – skomentował wójt. Przypomniał, iż aktualni właściciele nieruchomości nie dość, że nie inwestowali w swą własność, ale były też problemy ze ściągnięciem od nich należnych podatków. Na domiar tego obecny stan obiektów zagraża zdrowiu i życiu ludzi, którzy niekiedy się po nim kręcą, a nawet przyczyniają się do dalszej jego dewastacji.

Krzysztof Capiga