„Ofensywny” budżet Charsznicy

Wójt Jan Żebrak zapowiada podbój funduszy uniijnych

0
2143

To już 13. z kolei budżet Jana Żebraka na stanowisku wójta, przyjęty (przy jednym przeciwnym głosie) przez kolejną Radę Gminy Charsznica, która zebrała się 28 grudnia 2016 roku. Gospodarz gminy stwierdził, że budżet na 2017 rok jest bardzo ofensywny. – Ruszamy na podbój funduszy unijnych – zapowiedział Jan Żebrak. Jak zapowiedział, kapuściany samorząd będzie składał wnioski na niemal wszelkie możliwe programy unijne.

Będzie to budżet nadwyżkowy, czyli występuje przewaga dochodów nad wydatkami o 154 tys. zł. W 2017 roku spadnie zadłużenie. Umorzona zostanie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 545 tys. zł. W porównaniu z 2016 rokiem, zadłużenie na koniec 2017 roku spadnie o 700 tys. zł z 4,6 mln zł do 3,9 mln zł. Jest to spore osiągnięcie, zwłaszcza że zaplanowane są do zaciągnięcia nowe pożyczki. W kończącym się 2016 roku udało się spłacić prawie 1,5 mln pożyczek i kredytów. Do tego dochodzą odsetki w kwocie 256 tys. zł.

W kolejnych 12. miesiącach Istotną dla samorządu będzie reforma edukacji, czyli likwidacja gimnazjów i utworzenie ośmioklasowych „podstawówek”. W gronie szkół przymierzających się do utworzenia klas siódmych, oprócz publicznych, są też niepubliczne placówki – w Swojczanach i Pogwizdowie, pomimo, iż ma do nich pójść po 5 uczniów. Gminę dotknie spadek subwencji oświatowej o 240 tys. zł.

Wójt zaznaczył, że finanse gminy są pod stałą kontrolą i trzymane są w ryzach. By móc sprostać planowanym do realizacji inwestycjom, to potrzebne były radykalne cięcia we wszystkich działach przyszłorocznego budżetu.

To co interesuje najbardziej mieszkańców, to planowane w 2017 roku inwestycje. Taką sztandarową jest budowa przedszkola w Charsznicy. – Z jego budową zwlekaliśmy od kilku lat, bowiem czekaliśmy na jakiekolwiek dofinansowanie z zewnątrz – przyznał Jan Żebrak. Niestety, mimo zapowiedzi, żadne programy finansujące tego typu zadania nie pojawiły się dotąd.  Pomimo to, za pośrednictwem wojewody małopolskiego wójt będzie wnioskował o rządowe dofinansowanie na budowę przedszkola w wysokości 1 mln zł (całkowity kosztorys – 2 mln 350 tys. zł). Gdyby się udało pozyskać wspomniany milion, to po drugi gmina sięgnęłaby w postaci niskoprocentowej pożyczki (z wydłużonym okresem spłaty i karencją) z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej.

Sprawą pewną na 2017 rok jest zakup auta strażackiego dla OSP Tczyca. Pierwotnie zakładano, że będzie ono kosztować 730 tys. zł, ale z zakończonego przetargu wynika, iż pojazd będzie tańczy i jego cena wynosić będzie 685 tys. zł. Oprócz dotacji wojewódzkiej, auto sfinansowane będzie z niskooprocentowanej, w części umarzalnej, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 337 tys. zł. Na pojazd gmina ze swoich pieniędzy wyłoży 77 tys. zł.

Co prawda, w nowym budżecie nie przewidziano funduszy na remonty strażnic OSP, ale z oszczędności poprzetargowych i udziale programu Małopolskie Remizy, być może uda się zmodernizować obiekt w Swojczanach.

Z udziałem funduszy unijnych planowana jest dotacja dla mieszkańców na wymianę kotłów na paliwa stałe na najnowsze, 5 generacji (30-35 sztuk). Do tego przewidziana jest wymiana 109 kotłów gazowych, tam oczywiście gdzie jest sieć.

Wójt Jan Żebrak planuje inwestycje wielotorowo. Takim przykładem jest kompleksowy remont dworca PKP w Charsznicy, w części z przeznaczeniem na GOK, a w części dla pasażerów, wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Jeżeli nie uda się z programu „Infrastruktura dla podróżnych – 85% dotacji, to może z „Odnowy wsi”. W tym drugim programie oprócz dworca zawarte będą inne zadania w ramach rewitalizacji centrum (m.in. dworzec, pętla przy dworcu ze sceną, zagospodarowanie centrum, remonty budynków prywatnych, komunalnych, docieplenia budynków, budowa altanki, kilka siłowni pod chmurką, remonty 6 dróg w Charsznicy, sieć wodociągowa). Wycena całego tego zadania opiewa na 9,5 mln zł. Gdyby wniosek uzyskał akceptację, to zadania inwestycje rozpoczęte w 2017 roku rozłożone byłyby do 2019 roku.

Z innych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z udziałem funduszy zewnętrznych, należy wymienić kolektory słoneczne i fotowoltaiczne dla mieszkańców, w partnerstwie z innymi gminami. Jednak w tym działaniu jest tylko 60% dotacji. Dlatego wójt zamierza jeszcze spróbować pozyskać pieniądze z Funduszu Szwajcarskiego, który według zapowiedzi, udziela 85% dotacji.

Charsznicki samorząd aplikować będzie również o pieniądze z tzw. programów miękkich. Jest szansa otrzymania 2 mln zł (90% dotacji) na wyposażenie szkół w pracownie tematyczne oraz dokształcanie uczniów i nauczycieli. Jednak  jest dużo chętnych na te pieniądze, zatem szansa na ich pozyskanie nie jest największa. Ponadto będzie składany wniosek o fundusze na wyposażenie przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Wspólnie z innymi gminami, Charsznica zgłosiła akces do programu unijnego na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Chodzi tu o utworzenie ścieżek rowerowych  wraz chodnikami, by mieszkańcy mogli przesiąść się na rowery i dojeżdżać do przystanków, stacji i tam przesiąść się do transportu publicznego i przez to ograniczyć emisję spalin z własnych pojazdów.

W 2017 roku przewidziane są jeszcze inne inwestycje, na które póki co nie ma zabezpieczonych pieniędzy w budżecie. Należy do nich m.in. udział w modernizacji 2 dróg powiatowych. Oprócz tego ośrodek zdrowia w Tczycy wymaga pilnego remontu. Na te zadania wójt będzie szukał pieniędzy w trakcie roku budżetowego.

Jak kształtuje się budżet 2017 roku w liczbach?

dochody – 29 699 353, w tym: bieżące – 25 565 027 zł, majątkowe – 4 134 325 zł
wydatki 0 29 544 501 zł, w tym: bieżące – 23 448 018 zł, majątkowe – 6 096 482 zł

Krzysztof Capiga