We wtorek 20 grudnia 2016 roku w jednym z gospodarstw powiatu miechowskiego zanotowano przypadek ptasiej grypy. Z informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii Mieczysława Włudzika, którą przytoczył dzień po wykryciu na sesji powiatowej rzecznik starostwa Ryszard Nasada wynika, iż „w godzinach wieczornych zostało potwierdzone wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym około 20 sztuk drobiu (kur indyków) w gminie Książ Wielki. Badania laboratoryjne próbek pobranych od ptaków z wyżej wymienionego gospodarstwa zostały wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym do spraw grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach”.

Inspekcja Weterynaryjna w Miechowie wdrożyła w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania ogniska przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u drobiu. W godzinach nocnych 20 grudnia pozostały drób w gospodarstwie został poddany zabiciu, zwłoki zostały zutylizowane i przeprowadzono stosowną  dezynfekcję gospodarstwa.

Jutro tj. w czwartek 22 grudnia zbierze się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który w oparciu o wszystkie aktualne dane powiatowego lekarza weterynarii, oceni sytuację i przygotuje plan dalszych działań.

Krzysztof Capiga