Młodzież kształtuje zdrowe nawyki

0
1034

W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie podsumowano zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów, kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe wśród uczniów Gimnazjum nr 1 w Miechowie oraz klas IV-VI szkół podstawowych.

W warsztatach udział wzięli laureaci konkursów wiedzy na temat zdrowego żywienia, które w październiku br. przeprowadzane zostały we wszystkich szkołach gminnych. Powyższe działania realizowane były w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 im. Jana Pawła II oraz pedagogami szkolnymi.

Ich głównym celem było: m.in. zwiększenie kompetencji rodziców, nauczycieli, a także personelu szkoły dotyczących zasad prawidłowego żywienia.

Podczas spotkania podsumowującego projekt, uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczali wspólnie Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Maria Paschek, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie.

Na realizację działań dotyczących wdrożenia zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów i wychowanków – projekt konkursowy dla szkół, Gmina Miechów otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 24 000 zł.

(mg)