„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.       

Pary małżeńskie z terenu gminy Charsznica świętowały w piątek 18 listopada 2016 r. Złote Gody – jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w Urzędzie Gminy  Charsznica odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, przygotowane przez kierownika USC Ewę Węglarz.

W tym wyjątkowym dniu Jubilatom towarzyszyli najbliżsi oraz goście: przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego Mariusz Wolny, przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Uchto, wójt Gminy Charsznica Jan Żebrak, sekretarz Gminy Barbara Beliczyńska, z-ca Kierownika USC Grażyna Bugaj. Zaproszeni goście złożyli serdeczne życzenia Dostojnym Jubilatom, a Kierownik USC odczytała list gratulacyjny od wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka, który w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego złożył na ręce wójta najlepsze życzenia dla wszystkich Jubilatów.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał gospodarz charsznickiego samorządu Jan Żebrak. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy i legitymacje oraz kwiaty.

Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana i gromkim odśpiewaniem „Sto lat”. Po oficjalnej części uroczystości, wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez orkiestrę dętą „Hejnał” działającą przy OSP Chodów pod batutą kapelmistrza Grzegorza Chyca.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymały następujące pary:

1. Danuta i Wiesław Czernikiewiczowie
2. Teresa I Mieczysław Gajosowie
3. Zofia i Roman Habrynowie
4. Zdzisława i Wiesław Kałużni
5. Janina i Józef Kaniowie
6. Barbara i Tadeusz Klemensowiczowie
7. Marianna i Jan Konieczni
8. Maria i Tadeusz Kruszcowie
9. Halina i Józef Luberdowie
10. Alicja i Józef Marcowie
11. Krystyna i Henryk Micykowie
12. Krystyna i Kazimierz Piątkowscy
13. Janina i Jan Wisłowie
14.Maria i Zygmunt Wolni
15.Alina i Jan Żabiccy
16. Zofia i Zenon Żebrakowie

Życzymy Jubilatom  wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia i doczekania kolejnych wspólnych rocznic.

(ug)